Uitvoering WMO en jeugdhulp goed evalueren!

Gert Varkevisser —  4 november 2014

Afgelopen donderdag is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het WMO beleidsplan en de verordeningen WMO en jeugdhulp. De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering gepleit voor periodieke evaluaties en goed overleg tussen college en raad over wat en hoe geëvalueerd wordt. “De gemeenteraad dient immers na het vaststellen van het beleid, ook steeds na te gaan of het beleid goed werkt. Dat is de controlerende taak van de gemeenteraad”, zei ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser.

image

De ChristenUnie is van mening dat de gemeenteraad niet de teugels mag laten vieren nu het beleid is vastgesteld. Er moet vooral gekeken worden naar de kwaliteit van de zorg, de ervaringen van de gebruikers en de knelpunten in de uitvoering. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat afgesproken doelen worden gehaald en dat er voldoende financiën beschikbaar zijn. Het verzoek van de ChristenUnie werd gedeeld door de andere partijen. Het college heeft toegezegd periodiek te zullen evalueren en met de raad te zullen spreken over de invulling van de evaluatie.

Complimenten
Wethouder Mostert kreeg tijdens de gemeenteraadsvergadering complimenten voor het geleverde werk. Ook de ChristenUnie is erg te spreken over de wijze waarop het college, en in het bijzonder wethouder Mostert, de nieuwe WMO- en jeugdtaken heeft voorbereid. Met veel ijver en kennis van zaken heeft hij, en met hem ook vele ambtenaren, in moeilijke omstandigheden gezorgd dat zaken op tijd geregeld zijn. Er is steeds goed overleg geweest met betrokken partijen en de gemeenteraad. Die werkwijze zal komende maanden en in 2015 worden doorgezet.

Identiteitsgebonden hulp
Ook over de invulling van de identiteitsgebonden zorg is de ChristenUnie tevreden. Begin dit jaar hebben CU, SGP, CDA en PVDA een motie ingediend waarin werd gevraagd dit te regelen. Uit de beleidsplannen en de afspraken met zorgaanbieders blijkt dat dit is gelukt.

Waar doen we het voor?
De nieuwe regels inzake de WMO en jeugdhulp gaan in per 1 januari 2015. Voor huidige cliënten is er een overgangsregeling. De bedoeling is dat er betere zorg wordt geleverd, dat problemen eerder worden gezien en worden verholpen, en dat er geen bureaucratie en geen verspilling van geld meer is. Het Rijk heeft minder geld beschikbaar gesteld. De gemeente zorgt wel voor een vangnet voor wie dat nodig heeft. Kijk op www.katwijk.nl/samenvoorelkaar voor meer informatie.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.