Voormalig vliegkamp Valkenburg: hoe staat het ermee?

Gerard Mostert jr. —  21 oktober 2014

De komende periode staat er veel te gebeuren op het gebied van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Nadat het masterplan is vastgesteld is er door het college van B&W stevig nagedacht over de verdere invulling van het gebied. Een van de zaken die nu spelen is de invulling van de groene buffer tussen Katwijk en Wassenaar en de tijdelijke ingebruikname van het vliegkamp Valkenburg.verkeerstoren vliegkamp valkenburg

In opdracht van de vier partijen die over dit gebied gaan, te weten: RVB (RijksVastgoedBedrijf), Provincie Zuid-Holland, Wassenaar en de gemeente Katwijk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Er is onder andere gekeken naar de implementatie van het smalspoormuseum en de zweefvliegers in het plangebied.
Daarnaast is de gemeente Katwijk bezig om verschillende afspraken te maken met het RVB om de wijk op een verantwoorde en aantrekkelijke manier te ontwikkelen.

De ChristenUnie is altijd voorstander geweest om het gebied van voormalig vliegkamp Valkenburg open en groen te houden. Andere overheden zoals de regio, de provincie en het Rijk hebben vooralsnog echter anders beslist en de locatie aangewezen als woningbouwlocatie. Katwijk moet er dus voor zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardige wijk komt die aansluit bij Katwijk. De te bouwen woningen mogen ook niet concurreren met de bouwplannen van Katwijk zelf. En het kan ook niet zo zijn dat Katwijk moet betalen voor een wijk die anderen graag willen bouwen.

De voorlopige afspraken komen de komende maanden in de openbaarheid en dan kan de gemeenteraad een oordeel vellen en wijzingen aanbrengen.

Het is een interessante tijd voor de ontwikkeling van het voormalig vliegkamp en de ChristenUnie zal u via deze website zoveel mogelijk op de hoogte houden

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.