Andreasplein: een gezellig dorpsplein

Atie Kuijt —  15 oktober 2014

De ChristenUnie wil niet dat de enige open plek in het centrum, het Andreasplein, wordt bebouwd. Het Andreasplein moet een dorpsplein worden met bankjes, sfeerverlichting en groen. Een gezellig plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar kleinschalige culturele, muzikale en sportieve activiteiten plaatsvinden.

P1080177

Bij de nota van uitgangspunten aantrekkelijk centrum heeft de ChristenUnie een tweetal amendementen ingediend die breed ondersteund zijn door de gemeenteraad. Er komt geen onderzoek komt naar een alternatieve foodmarkt op het Andreasplein. De doelstelling van de ChristenUnie om  het Andreasplein een open plein met een verblijfsfunctie te laten zijn is gehaald.. Door een amendement van D66 mede te ondertekenen is ook bereikt dat autoverkeer over het Andreasplein wordt geweerd.

Het tweede amendement van de ChristenUnie heeft bereikt dat  een onderzoek naar het opheffen van parkeerplaatsen op de Boulevard voorlopig niet wordt uitgevoerd.  Wat de ChristenUnie betreft is dat alleen nodig als het besluit van de Omgevingsdienst aangeeft  dat er meer dan 97 parkeerplaatsen dienen te worden opgeheven en geen toestemming geeft om binnen het door de gemeente aangegeven gebied naar eigen inzicht parkeerplaatsen op te heffen.

Een ander punt van aandacht voor de ChristenUnie was om de winkeliers tegemoet te komen in het kort parkeren tijdens de vensteruren. De ChristenUnie heeft hierover uitgebreid gesproken met  winkeliers, de wethouder en met diverse raadsleden. Hiervoor was geen draagvlak.

De uitgangspunten zijn vastgesteld. De ChristenUnie blijft betrokken bij de ontwikkeling van het centrum.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.