Geen mercado, maar open Andreasplein!

Gert Varkevisser —  25 september 2014

Vanavond bespreekt de gemeenteraad de plannen voor het centrum in Katwijk aan Zee. Belangrijkste onderdeel voor de ChristenUnie is de invulling van het Andreasplein. De klankbordgroep Aantrekkelijk Centrum heeft een permanente, overdekte versmarkt (mercado) geadviseerd. De ChristenUnie is hier pertinent op tegen. Niet voor niets hebben wij in het coalitieakkoord opgenomen dat het Andreasplein niet wordt bebouwd.

andreasplein

Gezellig dorpsplein
Het College wil een (niet permanente) versmarkt op het Andreasplein onderzoeken. Het College moet daar echter geen tijd en geld aan verspillen en snel met een andere invulling komen. Het plein kan prima ingericht worden met terrasjes, bankjes, sfeerverlichting en groen. Een gezellig dorpsplein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar kleinschalige culturele, muzikale en sportieve activiteiten plaatsvinden. Een mooie opdracht voor Citymarketing Katwijk om dat in te vullen.

Versmarkt
De onderbouwing van de versmarkt is trouwens flinterdun. Er is ‘enige marktruimte’ stellen de onderzoekers. Bovendien spreken ze over één marktdag en zijn de winkeliers sterk verdeeld (‘38% positief, 37% negatief’). De lokale ondernemers in versproducten in het centrum zien een versmarkt niet zitten. Verder is het vreemd een nieuwe markt te starten terwijl er een toeristenmarkt en weekmarkt is, en in onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat verplaatsing van deze weekmarkt naar het centrum niet zinvol is. Marktkooplieden geven ons ook aan niet in het centrum te willen staan vanwege de grote kans op wind (‘zand tussen versproducten’). Tot slot, op de vraag hoe zo’n mercado er uit moet zien, komt men niet verder dan “een haringkar en Katwijkse knip”… Een versmarkt op het Andreasplein is wat de ChristenUnie betreft een ongewenste en kansloze missie.

Boulevard
De ChristenUnie wil ook niet dat er onderzoek komt naar het opheffen van parkeerplaatsen op de Boulevard. Het draagt niet bij aan een aantrekkelijk en autoluw centrum. Het is ook helemaal niet nodig indien volgende maand blijkt dat maar 50 parkeerplaatsen opgeheven hoeven te worden. Boulevardbewoners worden nu onnodig ongerust gemaakt.

Focus
Laat het College de focus houden op concrete plannen voor het Andreasplein en de Princestraat. Veel zaken moeten namelijk nog worden uitgewerkt. Dit moet snel, goed en met voorrang gebeuren. Het project Aantrekkelijk Centrum is de afgelopen maanden teveel uitgewaaierd en heeft daardoor meer uren gekost dan was voorzien. En dat dreigt opnieuw door allerlei nieuwe projectgroepen, scopeverbredingen, etc. Het is echter de hoogste tijd dat inwoners en ondernemers een aantrekkelijk winkelgebied en een gezellig en open Andreasplein gepresenteerd krijgen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.