Veranderingen in hulp bij het huishouden

Gert Varkevisser —  26 augustus 2014

Met ingang van 1 januari 2015 verandert de wijze waarop de gemeente de hulp bij het huishouden organiseert. Lees hieronder het persbericht van de gemeente over de wijzigingen. De gemeenteraad zal nog komen te spreken over de veranderingen in de hulp bij het huishouden en de WMO.

wmo gemeente katwijk

Veranderingen in hulp bij het huishouden

Op 1 januari 2015 wordt landelijk de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De invoering van de nieuwe Wmo heeft, naast nieuwe zorgtaken die de gemeenten erbij krijgen, gevolgen voor de hulp bij het huishouden. Het college van burgemeester en wethouders wil van hulp bij het huishouden een ‘algemene voorziening’ maken. Dit houdt in dat hulp bij het huishouden voor iedereen beschikbaar wordt, zonder dat daar eerst een uitgebreide beoordeling door de gemeente voor nodig is. De belangrijkste verandering hierbij is dat de kosten van de hulp bij het huishouden door de klant zelf betaald moet worden, als dat binnen de mogelijkheden van de klant ligt.

Gemeente blijft vangnet
Voorbeeld 1: U heeft hulp nodig bij de gebruikelijke dagelijkse dingen zoals schoonmaken en de was doen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u gebruik maken van de algemene voorziening ‘hulp bij het huishouden’. U moet hierbij zelf de kosten rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder. Als u de hulp bij het huishouden écht nodig heeft én het niet zelf kunt betalen, blijft de gemeente een vangnet bieden. Een oplossing voor financiële ondersteuning voor de lagere inkomens wordt nog verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat hierover in oktober meer duidelijk is.
Voorbeeld 2: U heeft meer ondersteuning nodig dan ‘normaal’ huishoudelijk werk. Er is bijvoorbeeld sprake van een zwaar ontregeld huishouden of veel beperkingen en er zijn kleine kinderen in het spel. Vanaf 1 januari 2015 blijft u via de nieuwe gemeentelijke Wmo in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Dit gebeurt via een zogenaamde ‘maatwerkvoorziening’.

Bezuinigen en veranderen
Om inwoners zorg te kunnen bieden, krijgt de gemeente van het Rijk geld. Daarmee moeten de gemeenten het doen. De gemeenten krijgen in 2015 minder geld en binnen de nieuwe Wmo juist meer zorgtaken. Voor de hulp bij het huishouden krijgt de gemeente vanaf 2015 32% minder geld van het Rijk dan nu. Dit betekent dat we moeten bezuinigen en moeten veranderen. Zo wordt er eerst gekeken naar wat uw eigen mogelijkheden zijn. Er wordt een groter beroep gedaan op uw familie, netwerk en waar mogelijk vrijwilligers.

Overgang
Klanten van wie de indicatie voor hulp bij het huishouden in 2015 of in de jaren hierna afloopt, krijgen te maken met de nieuwe wetgeving. De overgangsregeling van de oude naar de nieuwe situatie moet nog verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat de uitwerking van zowel de financiële ondersteuning als de overgangsregeling in oktober dit jaar klaar is.

Brief
Alle inwoners die te maken krijgen met de veranderingen in de hulp bij het huishouden ontvangen in september een brief met een toelichting toegespitst op hun situatie. Als u vragen heeft naar aanleiding van de veranderingen in hulp bij het huishouden of over de nieuwe Wmo 2015, kunt u contact opnemen met het Zorgloket via 071 406 5000.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan Veranderingen in hulp bij het huishouden

 1. Ik vrees voor mijn toekomst! Ik eet van de voedselbank en mag toch fijn gemeentebelasting betalen! Ik heb al eigen bijdrage Cak….en dan straks dit? Dan kan ik beter een dakloze gehandicapte zijn!
  Ik zou zeggen kom eens langs om te horen hoe het in de praktijk er aan toegaat en hoeveel verdriet en schaamte erbij komt kijken!
  Ik nodig u bij deze uit!
  Met vriendelijke groet,
  Marion

  • Gert Varkevisser 9 september 2014 at 10:27

   Beste Marion,

   We hebben een goed gesprek gehad waarin duidelijk is geworden wat alle veranderingen in de zorg voor u betekenen. Ik dank u voor uw openhartigheid. Donderdag spreken we over de veranderingen omtrent de huishoudelijke hulp in de gemeenteraad. Uw verhaal geeft goed weer hoe belangrijk het is om alle omstandigheden mee te laten wegen bij het bepalen van de zorg. Ik koppel naar u terug en ik hoop dat u inmiddels verder bent gekomen met het punt van de tegemoetkoming Wtcg.