Kinderen niet de dupe van vechtscheidingen

Gert Varkevisser —  26 augustus 2014

De ChristenUnie in Katwijk wil dat de gemeente extra investeert in het vroegtijdig signaleren en adequaat aanpakken van (dreigende) vechtscheidingen. Het aantal (v)echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken neemt toe en uit onderzoek blijkt dat het hulpaanbod in de regio onvoldoende is. ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser heeft hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

vechtscheiding

Varkevisser: “De persoonlijke ellende die een scheiding met zich mee brengt is enorm groot. Daarbij is het onverteerbaar als een scheiding ook nog eens over de hoofden van kinderen wordt uitgevochten. Het vroegtijdig ondersteunen van kinderen en hun ouders bij (dreigende) scheidingen kan huwelijken en relaties redden en voorkomen dat kinderen (later) in de problemen komen.”

Grote aantallen
Jaarlijks besluiten 70.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie te beëindigen. Een deel daarvan loopt uit op een vechtscheiding, waarbij de belangen van de kinderen uit het oog worden verloren. Geschat wordt dat er op dit moment 16.000 kinderen ernstige last hebben van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar zo’n 3.500 nieuwe kinderen bij.

Grote gevolgen
Voor kinderen is een (v)echtscheiding bijzonder ingrijpend. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld minder goed presteren op school, meer gedragsproblemen hebben, minder zelfvertrouwen hebben en dat zij meer problemen hebben met sociale relaties dan kinderen die opgroeien in gezinnen waarin de ouders bij elkaar blijven. Ook op latere leeftijd kan een scheiding tot problemen leiden, zoals: vroegtijdig schoolverlaten, depressie, vaker roken, overmatig alcoholgebruik en problematische relaties.

Hoge maatschappelijke kosten
Naast het persoonlijke leed en de ingrijpende gevolgen voor kinderen zijn er bij (v)echtscheidingen ook hoge maatschappelijke kosten. Zo kunnen scheidingen gevolgen hebben voor uitkeringen, de bijstand, de woningmarkt, juridische hulpverlening, de gezondheidszorg, de jeugdzorg en het onderwijs. In een eerste verkennende studie uit 2013 is berekend dat de totale maatschappelijke kosten van scheiding op jaarbasis 2,3 miljard euro betreffen.

Vragen aan College
Ter versterking van de aanpak van vechtscheidingen heeft het ministerie van VWS voor enkele gemeenten 100.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. De ChristenUnie heeft het College gevraagd een projectvoorstel in te dienen gericht op het sneller signaleren en aanpakken van problemen die kunnen leiden tot (v)echtscheidingen. Ook is gevraagd of het hulpaanbod van de gemeente op orde is en welke maatregelen worden genomen tegen (dreigende) vechtscheidingen. Tot slot is gevraagd hoe wordt bevorderd dat ouders vroegtijdig deel kunnen nemen aan relatie- of counselinggesprekken.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.