Extra aandacht voor glastuinbouw en bloemensector

Gert Varkevisser —  24 juli 2014

De gemeente Katwijk gaat meer investeren in de lokale economie en de werkgelegenheid. Dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Een van de punten uit het coalitieakkoord is de aandacht voor de glastuinbouw en de bloemensector met onder meer Flora Holland. De gemeente heeft een persbericht uitgebracht waarin staat vermeld dat met de belanghebbenden een ‘Visie versterken glastuinbouw’ gaat ontwikkelen. Deze visie zal dit jaar klaar zijn.

floraholland

Voor de ChristenUnie is een gezonde economie en groei van de werkgelegenheid één van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren. De huidige pijlers onder onze lokale economie – toerisme, visserij, glastuinbouw en bouw – dienen te worden versterkt, evenals de positie van Flora Holland. Dat staat in ons verkiezingsprogramma. De glastuinbouw en de bloemensector met Flora Holland vertegenwoordigen een groot en belangrijk deel van onze economie en bieden veel Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers werk. Daar moeten we zuinig op zijn. Sterker, we moeten zorgen dat banen in deze sectoren behouden blijven.

Lees hieronder het persbericht van de gemeente.

Visie versterken glastuinbouw

De economische waarde van glastuinbouw voor Katwijk is groot. In het coalitieakkoord zijn afspraken opgenomen over het versterken van de glastuinbouw. Het gaat om kwekers, transporteurs, handelaren en veiling FloraHolland. De gemeente Katwijk gaat samen met belanghebbenden een “Visie versterking cluster glastuinbouw” opstellen.

In het coalitieakkoord staan afspraken om de glastuinbouw waar mogelijk te versterken:
• Katwijk heeft een actief economisch beleid voor verschillende traditionele economische sectoren, waaronder glastuinbouw.
• Bij de herijking van de economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek komt meer aandacht voor bloemen en glastuinbouw.
• De werkgelegenheid bij FloraHolland als marktplaats blijft behouden.

Samen met bedrijfsleven
Een kleine werkgroep gaat de visie opstellen. De werkgroep zal het bedrijfsleven hierbij actief betrekken. Om de versterking van de glastuinbouw te stimuleren wordt onder andere gekeken naar: welke beleidsmatige ondersteuning is noodzakelijk en welke rol kunnen ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden hierin spelen.

Relatie met actieplan economie
Een werkgroep “Taskforce economie” gaat samen met het bedrijfsleven van Katwijk het nieuwe actieplan economie 2014 – 2018 opstellen. Het opstellen van de visie glastuinbouw wordt eerder opgestart omdat er behoefte is aan snelle oplevering van de resultaten. Uiteraard wordt wel de relatie gelegd met het actieplan economie en zal de visie hierin ook een plek krijgen.

Relatie met Zijlhoek en agenda Greenport Duin- en Bollenstreek
Het college heeft eerder besloten om met subsidie van de provincie Zuid-Holland een onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van het glastuinbouwcluster Zijlhoek. Het rapport van dit onderzoek zal ook in de “Visie versterken cluster glastuinbouw” komen. Ook wordt in de loop van de tijd bekeken welke onderdelen van de visie een plek kunnen krijgen in de economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek.

Planning
In augustus wordt de werkgroep samengesteld. Hierna zullen werksessies en interviews met belanghebbenden plaatsvinden. De “Visie versterking cluster glastuinbouw” zal naar verwachting eind 2014 klaar zijn en vervolgens worden aangeboden aan het college en de raad.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.