Versterken economie en werkgelegenheid

Gert Varkevisser —  23 juli 2014

De gemeente Katwijk gaat meer investeren in de lokale economie en de werkgelegenheid. Dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Een van de punten uit het coalitieakkoord is het oprichten van een economisch platform gericht op de versterking van de economie. De gemeente heeft een persbericht uitgebracht waarin deze ‘Taskforce economie’ verder wordt toegelicht.

economie Katwijk

Voor de ChristenUnie is een gezonde economie en groei van de werkgelegenheid één van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren. Ondernemers spelen daarbij een belangrijke rol. De huidige pijlers onder onze lokale economie – toerisme, visserij, glastuinbouw en bouw – dienen te worden versterkt, maar ook te worden uitgebreid met nieuwe werkgelegenheid in kennisindustrie en innovatieve bedrijvigheid. Denk daarbij aan onder andere Bio Science en Esa-Estec. Met het creëren van nieuwe banen wordt ook de huidige werkloosheid aangepakt.

Lees hieronder het persbericht van de gemeente.

Samen economie en werkgelegenheid Katwijk versterken

Een werkgroep “Taskforce economie” gaat samen met het bedrijfsleven van Katwijk het nieuwe actieplan economie 2014 – 2018 opstellen. De taskforce zal bestaan uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de gemeente. Wethouder Willem van Duijn: “In het actieplan komt heel duidelijk komt te staan wie wat doet, hoe de acties worden gefinancierd en wanneer de acties klaar zijn. Op deze manier zetten we ons gezamenlijk in om de economie en werkgelegenheid in Katwijk een impuls te geven”.

Economie is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. De KOV en de gemeente zullen in de zomerperiode de Taskforce samenstellen. Taak van de Taskforce is om het verloop van het proces in goede banen te leiden. Ook doet de werkgroep een voorstel over de manier waarop het bedrijfsleven en de gemeente in de toekomst het beste kunnen overleggen.

Uitgangspunten
De Taskforce hanteert voor haar aanpak de volgende uitgangspunten:
• Denk in kansen in plaats van onnodig belemmerende regelgeving.
• Houd rekening met lokale omstandigheden en neem niet bij voorbaat landelijke ontwikkelingen over voor Katwijk.
• Maak gebruik van lokale kennis.

Acties lopen door
Het is niet zo dat lopende activiteiten nu worden stilgezet. Zo gaat bijvoorbeeld het opknappen van ’t Heen gewoon door en het versterken van de huidige winkelcentra Hoornes, Hoftuin en Katwijk aan Zee in samenwerking met ondernemers. Dat geldt ook voor zaken die opgepakt moeten worden en niet kunnen wachten tot de visie klaar is. Zoals het opstellen van een visie voor versterking van de glastuinbouw sector.

Planning
Na de zomer moet de Taskforce vastgesteld zijn. Het nieuwe actieplan economie zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2015 aan het college en de raad aangeboden worden

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.