Steun voor uitbreiding asielzoekerscentrum, maar…

Gert Varkevisser —  15 juli 2014

De ChristenUnie steunt het principebesluit van het College van B&W om tot 1 januari 2016 zo’n 600 tot 800 extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren naast het huidige asielzoekerscentrum. De gemeenteraad heeft het College groen licht gegeven om verder te praten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de invulling van het asielzoekerscentrum. Wel heeft de gemeenteraad aanvullende eisen gesteld.

azc katwijk

“De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente open staat voor vluchtelingen. Zeker als ze uit oorlogsgebieden komen, zoals nu het geval is”, zei Gert Varkevisser. “We hebben de opdracht, verwoord in de Bijbel, om voor vreemdelingen te zorgen. Maar ook al zou dat niet in de Bijbel staan, waarom zou je degene die huis en haard heeft moeten verlaten niet willen opvangen? Je zou toch zelf ook opgevangen willen worden in zo’n schrijnende situatie?”

Extra opvangplekken
Vanwege de hoge instroom van vluchtelingen, voornamelijk uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Afrika, is het COA naarstig op zoek naar extra opvanglocaties. Veel gemeenten in Nederland ontvangen verzoeken om asielzoekers te huisvesten. Naast Katwijk heeft ook Wassenaar een verzoek ontvangen om 600-800 extra opvangplekken te creëren. Het COA heeft voor beide locaties het voormalig vliegveld Valkenburg op het oog. Voor Katwijk naast het huidige asielzoekerscentrum, voor Wassenaar aan de kop van de landingsbaan. Het College heeft gesteld dat tijdelijke uitbreiding van het aantal opvangplekken mogelijk is tot 1 januari 2016. Dan loopt namelijk de termijn van het huidige asielzoekerscentrum af.

Aanvullende eisen
De gemeenteraad heeft unaniem aanvullende eisen gesteld. Op initiatief van D66 is in een raadsbrede motie aangegeven dat de verkeersveiligheid op de 1e Mientlaan en de Wassenaarseweg moet worden verbeterd. Ook op initiatief van de ChristenUnie zijn enkele raadsbrede moties aangenomen. Zo moet Wassenaar op eigen grondgebied voor een ontsluiting zorgen en niet via de 1e Mientlaan dat op Katwijks grondgebied ligt. Ook moet het College zorgen dat in de overeenkomst met het COA wordt opgenomen dat zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale bedrijven voor zaken als de bouw en installatie van het asielzoekerscentrum, de beveiliging, de schoonmaak, de zorg en de toelevering van overige diensten en goederen. Daarbij moet ook worden gekeken naar de mogelijkheid van tijdelijke detailhandel op het terrein van het asielzoekerscentrum. Verder dient in de overeenkomst te worden opgenomen dat voor de werving van nieuw personeel gebruik wordt gemaakt van het lokale bestand aan werkzoekenden. Op deze manier wordt de Katwijkse economie en werkgelegenheid gestimuleerd. Tot slot wil de gemeenteraad de overeenkomst die het College met het COA gaat afsluiten beoordelen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.