ChristenUnie met CDA en SGP in nieuw college

Gert Varkevisser —  23 april 2014

De onderhandelaars van CDA, ChristenUnie en SGP hebben een akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de raadsperiode 2014-2018.

gemeentehuis katwijk

Vorige week werd reeds overeenstemming bereikt over de inhoud van het programma voor de komende jaren, alsook over de verdeling van de portefeuilles. Helaas bleek toen de invulling van de wethouderspositie struikelblok voor één van de beoogde coalitiepartners, GemeenteBelangen. Deze trok zich daarop terug uit de besprekingen.

Vervolgens hebben de overige partijen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de andere partijen in de Raad. Geen van deze gesprekken heeft een overtuigende oplossing opgeleverd om de positie van GemeenteBelangen over te nemen, vanwege de wens van enkele partijen tot uitbreiding van de coalitie tot vijf partijen (3+2) en vanwege inhoudelijke verschillen.

Speerpunten
CDA, ChristenUnie en SGP presenteren een akkoord dat een antwoord biedt op de uitdagingen van de komende jaren. Voor de coalitiepartners zijn de volgende onderwerpen de speerpunten voor de komende jaren:

  • Het goed uitwerken en uitvoeren van de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, de jeugd en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het investeren in de economische en duurzame ontwikkeling van onze gemeente
  • Het investeren in een goede bereikbaarheid van alle delen van de gemeente Katwijk

Open en actieve opstelling
De coalitie treedt deze opgave met veel ambitie tegemoet. De coalitie kiest daarbij voor een bestuursstijl die burgers en belanghebbenden zo veel als mogelijk bij de planvorming betrekt, met als doel het creëren van draagvlak en het benutten van de kracht en creativiteit van de samenleving. Dit vraagt om een open en actieve opstelling, vanuit de gemeente én vanuit de samenleving, ook als het directe eigen belang wellicht wat minder duidelijk is. De verwachting en hoop is dat dit leidt tot nog meer onderlinge verbondenheid in de samenlevingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Wethouders
De volgende personen zullen als wethouder toetreden tot het te vormen College, met op hoofdlijnen de volgende portefeuilleverdeling:

  • Willem van Duijn (CDA) met de portefeuilles: Wonen, Economie, Sport en Financiën
  • Gerard Mostert (ChristenUnie) met de portefeuilles: Zorg, Welzijn en Inkomen
  • Jacco Knape (SGP) met de portefeuilles: Jeugd, Kunst & Cultuur en Openbare Werken
  • Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) met de portefeuilles: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur
Voor de invulling van de ‘vierde’ portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur hebben de drie coalitiepartners de ambitie uitgesproken om op zoek te gaan naar de beste man/vrouw voor deze positie, nu de portefeuillehouder verantwoordelijk is voor belangrijke en gevoelige onderwerpen als de inpassing en mogelijke ondertunneling van de N206 en de aanleg van de Westerbaan. Van de verschillende voordrachten achten de coalitiepartners dat Klaas Jan van der Bent, huidig fractievoorzitter van ChristenUnie, hiervoor de beste papieren heeft. De partijen vinden het beeldend voor het onderlinge vertrouwen dat niet de kracht van het getal maar de inhoudelijke kwaliteit leidend is geweest voor de invulling van deze positie.

De partijen zien uit naar een constructieve samenwerking, zowel met elkaar als met de andere partijen in de raad.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.