ChristenUnie: ambtsgebed moet blijven!

Gerard Mostert jr. —  29 april 2014
Aan het begin en het eind van elke raadsvergadering wordt het ambtsgebed uitgesproken door de burgermeester. Een initiatief voorstel van Hart voor Katwijk om het ambtsgebed af te schaffen heeft afgelopen raadsvergadering geen meerderheid gehaald. De ChristenUnie liet bij monde van raadslid Gerard Mostert jr. weten dat voor de ChristenUnie het ambtsgebed van grote waarde is. “Het belangrijke werk dat in de gemeenteraad gebeurt kan niet zonder Gods zegen. Daarom wordt voorafgaand aan de vergadering, en ter afsluiting, om kracht, wijsheid en zegen gevraagd voor het werk in onze gemeente.”Bidden
Hart voor Katwijk kwam met het argument dat het ambtsgebed in strijd is met de scheiding van kerk en staat. Dat is echter niet het geval. De scheiding van kerk en staat heeft hier niets mee te maken. Wat Hart voor Katwijk eigenlijk bedoelde en graag wil, is een scheiding van geloof en politiek. Het geloof dat voor de politici van de ChristenUnie onlosmakelijk verbonden is met het leven als geheel. En dus ook met het politieke werk. Bovendien ziet de ChirstenUnie de overheid als Gods dienares.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.