Meer tijd voor goede oplossing parkeren centrum

Klaas Jan van der Bent —  15 maart 2014

De raad heeft op initiatief van de ChristenUnie een motie aangenomen over het verwijderen van de parkeerplaatsen op het Baljuw- en Andreasplein en in de Princestraat. De motie roept het college op om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de parkeerplaatsen niet uit het centrum verdwijnen maar tijdelijk op andere locaties in de gemeente. Dit biedt de gemeente de gelegenheid om meer tijd uit te trekken voor het opstellen van een plan voor het centrum waar voldoende draagvlak voor is.

parkeren princestraat Katwijk

De ChristenUnie heeft eerder al aandacht gevraagd voor de problemen rond parkeren in het centrum (zie ook: ###). Om de parkeergarage in het duin in gebruik te kunnen nemen moeten er volgens de vergunning 157 parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen. Op zich past het ook in de visie van de ChristenUnie om straks een autoluw of autovrij centrum te hebben waardoor er een aantrekkelijk winkelgebied kan ontstaan.

Voordat het echter zo ver is moet er overlegd worden met bewoners en ondernemers om een goede oplossing te regelen voor het bestaande parkeren op straat. Omdat het verwijderen van de parkeerplaatsen als harde eis in de vergunning is opgenomen ligt er echter een grote tijdsdruk op de herinrichting van het centrum. Het gevolg is dat er weinig tijd beschikbaar is om een goede oplossing te zoeken voor bewoners en ondernemers.

De ChristenUnie heeft voorgesteld om bij de provincie na te gaan of het mogelijk is om minder dan 157 parkeerplaatsen op te heffen of dat deze op een andere plek verwijderd mogen worden. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om de parkeergarage gewoon in gebruik te nemen als deze klaar is en parallel te werken aan een goed plan voor het centrum. Na gesprekken van het college en de ChristenUnie met de provincie lijkt het er op dat die ruimte er ook is.

Het college was in eerste instantie van plan om een heel plan op te stellen en vervolgens een wijziging op de vergunning aan te vragen. De ChristenUnie is het daar niet mee eens. De eis om 157 parkeerplaatsen in het centrum op te heffen moet simpelweg zo snel mogelijk uit de vergunning. Pas dan heb je de tijd om een goed plan te maken. Om deze eis kracht bij te zetten heeft de ChristenUnie in een motie het college opgeroepen om dit zo snel mogelijk met de provincie te gaan bespreken. Deze motie werd door de gehele raad ondersteund.

Als de provincie deze wijziging toestaat betekent dit, dat de gemeente zelf de tijd bepaalt die nodig is om een uitstekend plan voor het centrum te maken dat ook draagvlak heeft bij de bewoners en ondernemers van het centrum.

Zie ook de motie die de ChristenUnie heeft opgesteld.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan Meer tijd voor goede oplossing parkeren centrum

  1. Geachte heer Van der Bent,

    Hoe goed de motie ook is bedoeld, is mijn vraag echter waarom er niet eerder werd gereageerd. Die beperking was allang bekend: bij de aanvraag, bij de ontwerpvergunning en de definitieve vergunning vorig jaar. Niemand die volgens mij toen gewag heeft gemaakt. De Raad is nu overgeleverd aan de barmhartigheid van de provincie omdat we onze rechten hebben verspeeld.

Trackbacks en Pingbacks

  1. Morgen Gemeenteraadsverkiezingen: UPDATES @ Kattuk.nl - 18 maart 2014

    […] ChristenUnieMeer tijd voor goede oplossing parkeren centrum Christelijke politiek is springlevend en maakt het verschil persbericht Holland Rijnland Oplossing […]