Goede zorg voor jong en oud!

Gert Varkevisser —  5 maart 2014

De veranderingen in de zorg zijn voor veel mensen het belangrijkste thema bij de gemeenteraadsverkiezingen. De jeugdzorg, de ouderenzorg, de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten, de ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en zwakkeren, het gaat allemaal veranderen. De gemeente krijgt per 1 januari 2015 verschillende zorgtaken overgeheveld van het Rijk. “Mensen vragen zich af of hun kind nog wel de juiste zorg krijgt, of hun ouders nog wel hulp krijgen en of ze het allemaal nog wel kunnen betalen. Ik begrijp die vragen wel”, zegt Gert Varkevisser van de ChristenUnie.

vrijwilliger

“Dit raakt vroeg of laat alle inwoners. We zitten er echter bovenop om alles goed en op tijd te regelen. Zo is onze wethouder Gerard Mostert al jaren uitstekend bezig om de gemeente voor te bereiden op alle nieuwe taken. En in de gemeenteraad maakt de ChristenUnie zich steeds hard voor sterke gezinnen, gezonde jeugd, goede zorg voor ouderen en hulp aan kwetsbaren. Niemand valt tussen wal en schip.”

Niet uitstellen, maar doorwerken
Vorige week sprak de gemeenteraad over de lokale plannen inzake de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. De gemeenteraad moet dit vaststellen zodat het College kan zorgen dat alles op tijd geregeld is. Hoogst verbaasd was de ChristenUnie toen bleek dat CDA, GB en VVD de besluitvorming voor onbepaalde tijd willen uitstellen. Volgens deze partijen zijn er in Den Haag nog onduidelijkheden. Dat is echter een slechte reden om plaatselijk geen beslissing te nemen. De overdracht van taken is immers over 9 maanden een feit! “We moeten niet uitstellen, maar doorwerken. We kunnen kwetsbare mensen op 1 januari niet in de kou laten staan”, zegt Varkevisser.

Inbreng ChristenUnie
De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad onder meer deze belangrijke punten ingebracht:
1. De gemeente krijgt geld van het Rijk. Op initiatief van de ChristenUnie is daar een extra reserve van 4 miljoen euro aan toegevoegd. Deze wordt gebruikt voor als mensen in de nieuwe situatie tussen wal en schip dreigen te vallen. De ChristenUnie wil echter dat wordt voorkomen dat het budget snel op gaat doordat dure zorg wordt geboden. Verder moet het geld voor chronisch zieken en gehandicapten specifiek voor deze doelgroep bestemd blijven.
2. De ChristenUnie wil dat – waar het kan – lokale partijen de zorg in onze gemeente gaan leveren. Lokale zorgaanbieders zoals DSV, De Brug, Curadomi en Marente kennen onze samenleving goed en bij hen werken ook veel inwoners van onze gemeente. Met het oog op dreigende massa-ontslagen in de zorg is het zaak dat zij overeind blijven.
3. Er moet veel aandacht zijn voor het voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen. De ChristenUnie heeft specifiek aandacht gevraagd voor dreigende echtscheidingen en de positie van kinderen bij (v)echtscheidingen. Naast het persoonlijke drama voor betrokkenen, zijn de maatschappelijke kosten van echtscheidingen hoog en de kans op schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen groot.
4. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat inwoners kunnen kiezen voor zorg die bij hen past en waarbij rekening wordt gehouden met hun geloof of levensovertuiging.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.