ChristenUnie: ‘Geld uit Holland Rijnland terug naar Katwijk’

Gerard Mostert jr. —  12 maart 2014

De ChristenUnie heeft de afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend om minder geld te geven aan de regio Holland Rijnland. Volgens raadslid Gerard Mostert jr. kan en moet het minder.Holland-Rijnland

“De grote infrastructurele projecten komen tot een afronding en veel taken zijn ondergebracht in andere samenwerkingsverbanden. De ChristenUnie wil geen taken dubbel doen en het kan ook voor minder geld. Daarom moet er steeds kritisch naar alle samenwerkingsverbanden gekeken worden. Katwijk is geen subsidieverstrekker waar de hele regio van profiteert.”

 Volgens Mostert doen gemeenten het werk met steeds minder ambtenaren door het verbeteren van de werkprocessen. Voor Holland Rijnland wordt dat nu ook tijd, stelt hij.
Het amendement, waarin een korting van minimaal 25% op de inwonersbijdrage wordt voorgesteld, zorgt ervoor dat de gemeente Katwijk jaarlijks minimaal  €215.000 ,- minder hoeft te betalen.
De raad nam het voorstel van de ChristenUnie met grote meerderheid over.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.