Winkelcentrum In de Hoftuin: eerste stappen naar meer eigentijdse uitstraling gezet

Gerard Mostert jr. —  21 februari 2014

Het college van B&W heeft besloten € 15.000 extra ter beschikbaar te stellen om aanvullende verbeteringen In de Hoftuin uit te voeren. “Door nu een extra investering te doen, kunnen we tegemoet komen aan de wens om de Anjelierenstraat nog aantrekkelijker te maken met een aantal snelle verbeteringen namelijk; het aanbrengen van bijzondere verlichting en het plaatsen van bakken met bomen en daar omheen banken”, aldus wethouder Gerard Mostert.rsz_1rsz_hoftuin_voorkant

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie “In de Hoftuin” vastgesteld. Stap voor stap zal In de Hoftuin veranderen in een eigentijds, herkenbaar dorpswinkelcentrum voor heel Rijnsburg met een ruim en gevarieerd aanbod van winkels. Over de aanpak gaat de gemeente samen met winkeliers, eigenaren, verhuurders en bewoners afspraken maken en vastleggen in een beheerplan.

Snelle verbeteringen
De winkeliers gaven aan dat een aantal zaken niet op een beheerplan kunnen wachten en eigenlijk zo snel mogelijk opgepakt moeten worden (quick wins). Quick wins zijn kleine ingrepen aan gebouwen of in de openbare ruimte waarmee het winkelgebied op een vrij simpele en goedkope manier al verbeterd kan worden. Vertegenwoordigers van de VVE’s, de winkeliersvereniging, een winkelier, een vastgoedeigenaar en de gemeente hebben samen de quick wins bepaald en afgesproken wie wat uit gaat voeren.

Een aantal verbeteringen is al klaar

 • Opknappen van het hek en de bankjes rond Wilhelminaboom.
 • Aanbrengen van voetgangersbewegwijzering.
 • Verwijderen van de overkapping bij de entree vanaf het parkeerplein.
 • Schoonmaken van de bestrating in de Anjelierenstraat

Een aantal verbeteringen moet nog gebeuren

 • Zorgen dat de uitgestalde reclames dezelfde uitstraling hebben.
 • Opknappen achterkanten winkels Hoftuinplein.
 • Verlichting in de Anjelierenstraat vervangen door verlichting van hogere kwaliteit: extra investering.
 • Maken van extra fietsparkeerplaatsen.
 • Bloembakken vervangen door bakken met bomen en daarom heen banken: extra investering.
 • Plaatsen van nieuwe speeltoestellen.

Planning

Voor de zomer moeten alle nog uit te voeren verbeteringen afgerond zijn. Daarna gaat de gemeente samen met de andere partijen de samenwerking evalueren en beginnen met het opstellen van een beheerplan.

Over de visie “In de Hoftuin”

In de stedenbouwkundige visie staat dat om ervoor te zorgen dat In de Hoftuin ook in de toekomst een aantrekkelijk winkelcentrum blijft voor Rijnsburg er onder andere het volgende moet gebeuren:

 • Meer herkenbare en uitnodigende ingangen.
 • Een ontmoetingsplek met horeca en terras.
 • Grotere variatie in winkels: meer kleine speciaal zaken.
 • Betere wandelroutes in het winkelcentrum en richting de Kerkstraat en Oegstgeesterweg.
 • Groot onderhoud van de woningen boven de winkels.
 • Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte: fietsroutes verbeteren, herinrichting parkeerplein (Hoftuinplein).

In een beheerplan maken de gemeente, winkeliers, eigenaren, verhuurders en bewoners afspraken over concrete maatregelingen, onderlinge afspraken, gewenst ambitieniveau, organisatievorm, planning en uitvoeringstraject.

(bron: gemeente Katwijk)

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.