Slim opgewekt! Project duurzaamheid schoolgebouwen van start

Gerard Mostert jr. —  10 februari 2014

De gemeente voert een duurzaamheidsbeleid door inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren duurzamer te denken en te handelen. Scholen willen graag verduurzamen. Slim opgewekt! heeft de oplossing voor basisscholen: “Zonnestroom wordt mogelijk, zonder voorinvestering. Bovendien staat dit project garant voor bewustwording bij basisschoolleerlingen. Dat maakt duurzaamheid pas echt succesvol, want bij de toekomstige generatie valt het meest te winnen,” aldus wethouder Gerard Mostert.

zonnepanelen

Slim opgewekt! biedt scholen de mogelijkheid om de gebouwen kostenneutraal te voorzien van energiebesparing door o.a. het aanbrengen van zonnepanelen. Dit door voordelig financiering aan te wenden en deze terug te verdienen door energiebesparing. Daarnaast geeft Slim opgewekt! een educatieve invulling door duurzaamheid zichtbaar te maken in de school.

Breed draagvlak
Inmiddels hebben de gemeente en de mensen van Slim opgewekt! met enkele besturen afspraken gemaakt voor het inventariseren van de gebouwen die voor dit project in aanmerking komen. De schoolbesturen willen graag gebruik maken van de mogelijkheden die Slim opgewekt! biedt. Er is een breed draagvlak voor zonne-energie op scholen

Jong geleerd is oud gedaan
Zonnepanelen zijn zichtbaar in het straatbeeld, staan dicht bij de dagelijkse leefomgeving en dragen bij aan de beleving van duurzaamheid. De actie is ook bedoeld om kinderen te laten ontdekken wat hun energieverbruik is. Verder leren zij hoe zij kunnen bijdragen aan energiebesparing. Daarnaast doen zij op een speelse wijze kennis op over duurzame energieopwekking.

Klimaatdoelen
Het doel van de gemeente is om 14 – 16% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Dit doel moet in 2020 zijn bereikt. Vanuit de duurzaamheidsgedachte houdt de gemeente zich aan klimaatdoelen uit het Regionaal Klimaatprogramma 2008-2012. Ook het onlangs gesloten nationale Energieakkoord vraagt een actieve en sturende rol van de gemeente met betrekking tot energiebesparing. De doelstellingen van het klimaatbeleid voor de regio Holland Rijnland zijn:

  • Een CO2-reductie van 600 kiloton in 2030
  • CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2015
  • Duurzame opwekking van 14-16% van de in 2020 regionaal benodigde energie.

Voorbeelden van duurzame energie in de gemeente dragen bij aan het op tijd realiseren van de gestelde doelen. Het plaatsen van zonnepanelen op basisscholen in deze gemeente draagt hier aan bij.

Vervolgstappen
Het college van B&W wil de scholen die meedoen met Slim Opgewekt! helpen bij de financiering. Als de inventarisatie bij de scholen rond is kan hier verder vorm aan worden gegeven.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.