Duurzaamheid met een grote letter D

Gerard Mostert jr. —  26 februari 2014

Grote woorden gebruikte wethouder Udo over Katwijk en duurzaamheid. Volgens Udo, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, zou Katwijk in de top staan van duurzaamste gemeenten van Nederland. ChristenUnie raadslid Gerard Mostert zegt daarover: “Tot nu toe hoor ik wethouder Udo alleen roepen dat hij geen windmolens voor de kust wil. Ik mis echter daden en alternatieven. Daar is het nu de hoogste tijd voor.”

Esmeralda

De ChristenUnie wil ook geen windmolens voor de kust van Katwijk die zichtbaar zijn, maar heeft wel allerlei ideeën over hoe Katwijk energiebewuster, -zuiniger en -schoner wordt. Daarom komt raadslid Mostert met het voorstel om Katwijk tot de meest energiezuinige gemeente van Nederland te promoveren. “Zorg voor de schepping is niet alleen een bijbels principe, maar daarnaast ook nog eens goed voor de portemonnee. Energiebesparing is ook geldbesparing” aldus Mostert. “Afgelopen jaren heb ik steeds gehamerd op zuinige LED-verlichting in lantaarnpalen en meer oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Maar er is veel meer mogelijk.”

Burgers worden vaak verteld dat zij moeten investeren in zonnepanelen en isolatie. De ChristenUnie juicht dat toe en vindt dat de gemeente Katwijk moet beginnen met het geven van het goede voorbeeld. Gemeentelijke panden kunnen worden voorzien van zonnepanelen. Ook wil de ChristenUnie dat inwoners via ‘duurzaamheidsleningen’ tegen een heel laag rentetarief worden gestimuleerd hun huizen energiezuiniger te maken. En ook Dunavie zou meer huurwoningen energiezuiniger moeten maken. Hierdoor gaan de woonlasten van huiseigenaren en huurders omlaag, is er meer werk voor lokale ondernemers en wordt de aarde minder belast. Winst voor de schepping, de inwoners en de ondernemers.

Mostert wijst op mooie voorbeelden van duurzaam ondernemen in de eigen gemeente: “Ik ben trots als Rijnsburger dat FloraHolland haar warmte gebruikt om een hele wijk te verwarmen, en ook op kwekerij Esmeralda die duurzaam onderneemt.”  Afgelopen vrijdag was de ChristenUnie samen met kamerlid Carla Dik-Faber op bezoek bij kwekerij Esmeralda. Daar werd duidelijk hoe goed deze ondernemers bezig om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en toch de commerciële belangen niet uit het oog te verliezen. “Het moet hand in hand gaan” aldus Mostert.

Het plan van de ChristenUnie dat de naam draagt ‘Katwijk sterk, groen en duurzaam 2030’ moet prioriteit krijgen in de komende vier jaar. “We gaan de komende jaren door met ons hard te maken voor een duurzaam Katwijk. De ChristenUnie rekent op uw stem om dat mogelijk te maken!”

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.