ChristenUnie vraagt aandacht voor parels van Katwijk

Gert Varkevisser —  11 februari 2014

In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg staan veel beeldbepalende monumenten, zoals de grote kerken in de dorpskernen, de Visserijschool, het Boezemgemaal, de vuurtoren en de watertoren. Het zijn parels in de gemeente Katwijk. De ChristenUnie wil dat deze parels goed worden onderhouden en worden opgeknapt als dat nodig is.
visserijschool
Nadat ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser in januari aandacht vroeg voor de torens van de Oude Kerk in Katwijk en de Grote Kerk in Rijnsburg, vroeg hij vorige week aandacht voor het herstel van andere beeldbepalende monumenten. “De gemeente moet een actieve rol spelen bij het herstel van monumenten, ook als de gemeente zelf geen eigenaar is. Wel 180 monumenten aanwijzen, transformatorhuisjes incluis, maar dan niet tegen eigenaren van monumenten zeggen: ‘zullen we eens praten want je monument staat op instorten’? Dat gaat er bij mij niet in.” De burgemeester zegde toe dat de gemeente in contact gaat treden met eigenaren van monumenten die dringend herstel behoeven.

Visserijschool
Eén van de monumenten die hoognodig moet worden gerestaureerd is de Visserijschool. Ruim twee jaar terug meldde eigenaar Dunavie dat de Visserijschool wordt opgeknapt, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Dunavie wilde de school in eerste instantie slopen maar zag daar vanwege de monumentenstatus van af. “De Visserijschool is nu juist één van die parels die we niet verloren moeten laten gaan. Sterker nog, de ChristenUnie stelt: knap de Visserijschool en de Redschuur op en ontwikkel het samen met de noordkant van het Prins Hendrikkanaal tot een gebied waarin visserij(verleden) en oude ambachten een plek krijgen.”

Kerktorens
Monumenten laten de rijke historie van Katwijk zien. Helaas zijn al veel monumenten gesloopt, zoals de politiepost, het Weeshuis, de pastorie van de Nieuwe Kerk en de visserijpanden aan de Prins Hendrikkade. De ChristenUnie vindt dat de beeldbepalende monumenten die er nog zijn, in ere moeten worden gehouden of worden hersteld. Daarom vroeg de partij in januari wederom aandacht voor de toren van de Oude Kerk en voor de toren van de Grote Kerk in Rijnsburg. De burgemeester gaf aan dat de toren van de Oude Kerk rond de zomer weer wit is. Ook de toren van de Grote Kerk wordt dit jaar opgeknapt.

Geld voor restauratie
De gemeente heeft geld beschikbaar voor restauratie van monumenten. Ook voor eigenaren van monumentale woningen. Binnenkort zal de gemeente eigenaren van monumenten informeren over de mogelijkheden die de gemeente biedt.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.