ChristenUnie: Geef geloof een stem

Atie Kuijt —  18 februari 2014

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk doet de ChristenUnie weer mee! Met opnieuw een inhoudelijk sterk verhaal en met sterke en ervaren kandidaten. De kern van de opdracht van de ChristenUnie is God dienen én je naaste. Bij een open Bijbel en gedreven door Gods liefde zoeken wij het beste voor iedereen. Als christenen vanuit verschillende kerken maken wij in de politiek werk van ons geloof. Hieronder leest u enkele speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.

ChristenUnie Katwijk

Speerpunten

1. Sterke gezinnen, gezonde jeugd en goede zorg voor ouderen

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Extra aandacht dus voor ouders en voor kwetsbare gezinnen. Jongeren moeten een onbezorgde jeugd hebben en zich gezond ontwikkelen. Alcohol- en drugsgebruik gaan we tegen. Voor de kleintjes investeren we in buitenspelen. Voor ouderen regelen we goede woon- en zorgvoorzieningen. Zorg is op maat, betaalbaar en wijkgericht. Identiteitsgebonden hulp en zorg houden we overeind.

2. Goede zorg voor de schepping

Zorgen voor de schepping is zorgen voor elkaar. We beschermen de kwetsbaren. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. Zorgen voor de schepping is ook zorgen voor het milieu. NATUURlijk meer groen in Katwijk! Geen windmolens voor de kust, wel energiebesparing via zonnepanelen en isolatie. Energie besparen is ook geld besparen.

3. Behouden zondagsrust en versterken identiteit dorpskernen

Werken is belangrijk, rusten net zo. Daarom geen koopzondag en wel zondagsrust. We gaan mooie, open pleinen maken waar gezelligheid en sfeer heersen in plaats van beton, stenen en auto’s. Beeldbepalende monumenten gaan we in ere herstellen. Wijken zijn schoon, leefbaar en veilig. Inwoners krijgen daarin meer inspraak.

4. Investeren in onderwijs en economie: ambachten en banen

Onze jeugd verdient de beste scholing. We gaan voor een gevarieerd aanbod van onderwijs en zorgen voor goede scholen. Taalachterstand werken we weg. We investeren in lokale economie en gaan werkloosheid te lijf. Meer kansen en minder regels voor ondernemers.

5. Katwijk bereikbaar, zelfstandig en financieel sterk

Beter openbaar vervoer en betere fietsroutes. Een goede inpassing van de N206 met onder meer (land)tunnels. Lage parkeertarieven en aanpak van parkeeroverlast. Geen fusie, wel verhoging van kwaliteit van dienstverlening. Lagere lasten voor inwoners en ondernemers door efficiënter werken. We blijven dus financieel sterk.

Meer weten?
Ons hele verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst kunt u vinden op www.christenuniekatwijk.nl Ook op Facebook en Twitter leest u meer over onze standpunten en acties. 

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.