ChristenUnie en wijkraad Katwijk aan den Rijn bespreken N206

Gerard Mostert jr. —  25 februari 2014

Op aandringen van de ChristenUnie wordt in de eerstkomende raadsvergadering voor het eerst in het openbaar gesproken over de stedebouwkundige invulling van het gebied Duinvallei. Door de verlegging en verdieping van de N206 zal de invulling van dit gebied sterk veranderen. Het lopende onderzoek naar mogelijke ondertunneling van de weg zal uit moeten wijzen welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

Wijkraad Katwijk ad Rijn

Om zich voor te bereiden op het debat van de raad is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de wijkraad van Katwijk aan den Rijn. In een geanimeerd gesprek werd met de wijkraad van gedachten gewisseld. Belangrijk voor de invulling van het gebied tussen Zeeweg en de kruising met de N441 naar Wassenaar is natuurlijk om te weten of, en op welke wijze, de N206 verdiept en ondertunneld kan worden. De verschillende mogelijkheden en gevolgen hiervan voor de openbare ruimte zijn besproken.

Het is voor de ChristenUnie belangrijk te weten welke wensen er leven in Katwijk aan den Rijn. Het is goed dat er gesproken wordt over de inpassing van de weg, maar daar moet het niet bij blijven. Door de mogelijke toepassing van landtunnel(s) komt er extra ruimte vrij bovenop de weg en kan de onvermijdelijke bebouwing anders worden gepositioneerd. Dit biedt extra mogelijkheden voor verbindingen tussen Katwijk aan den Rijn en de Zanderij zoals extra openbaar groen of open ruimtes die mogelijk ook voor evenementen en dorpsfestiviteiten gebruikt kunnen worden.

De ChristenUnie hoopt en verwacht eigenlijk dat de voorlopige resultaten van het onderzoek naar ondertunneling voor de raadsvergadering bekend zullen worden gemaakt zodat er donderdag een goed inhoudelijk debat kan worden gevoerd. De resultaten kunnen direct meegenomen worden in het debat over de N206 dat de wijkraad de dag erna organiseert.

 

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.