ChristenUnie wil meer daden op gebied van duurzaamheid

Gerard Mostert jr. —  11 januari 2014

In onze gemeente komen er steeds meer verzoeken om oplaadpunten te creëren voor elektrische auto’s. Steeds meer inwoners kiezen voor een elektrische auto en lopen nu tegen de regels aan die in de gemeente Katwijk gelden. In plaats van te benadrukken wat niet mogelijk is, wil de ChristenUnie dat er meegedacht wordt met deze inwoners. Bij deze nieuwe positieve ontwikkelingen moeten oplossingen worden gevonden.

oplaadpalen elektrische auto Katwijk ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat de regels moeten worden aangepast en is in goed gezelschap van de ANWB en stichting E-Laad. Zij willen meer ruimte voor nieuwe concepten, zoals de verlengde huisaansluiting, zodat elektrisch rijden goed mogelijk wordt.

De ChristenUnie liet weten, in de afgelopen raadscommissie, dat de woorden en ambitie van de wethouder moeten worden omgezet in daden. Wethouder Thijs Udo gaat nu terug om te praten met de ANWB en belanghebbenden om het beleid aan te passen.

Voor de ChristenUnie is het van belang dat de gemeente Katwijk zich een ambitieuze gemeente toont op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd moeten deze ambities ook worden omgezet in daden. Want als rentmeesters over de aarde moeten we zorgdragen voor Gods schepping. Initiatieven van inwoners moeten we op het gebied van duurzaamheid ondersteunen. Daarom kiest de ChristenUnie voor een sterk, groen en duurzaam Katwijk!

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.