ChristenUnie bepleit oplossing parkeren inwoners Katwijk Centrum

Klaas Jan van der Bent —  11 januari 2014

Inwoners van Katwijk Centrum maken zich zorgen over hun parkeermogelijkheden als straks de parkeergarage aan de Boulevard klaar is. Het centrum moet vanwege deze parkeergarage autoluw worden gemaakt.

parkeren princestraat Katwijk

Klaas Jan van der Bent heeft namens de ChristenUnie Katwijk aangegeven graag naar oplossingen te willen zoeken. “We willen een mooi centrum en een goede oplossing voor de parkeerproblemen van de inwoners. De vergunning voor de parkeergarage legt hier echter een grote tijdsdruk op. We moeten ons niet laten opjagen maar in overleg met de provincie zoeken naar de mogelijkheden.”, aldus Van der Bent.

157 parkeerplaatsen
Om straks de parkeergarage in het duin in gebruik te kunnen nemen, heeft de gemeente Katwijk bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is verleend door de provincie met een harde eis. Voor de ingebruikname van de parkeergarage moeten minimaal 157 parkeerplaatsen in de Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein fysiek zijn opgeheven. Deze eis betekent dat er grote tijdsdruk staat op het herinrichten van het centrum. Dit helpt niet bij het vinden van een goede oplossing voor de grote groep inwoners die wordt getroffen. Als het herinrichten niet goed wordt doordacht, maar juist wordt afgeraffeld, hebben we er jarenlang spijt van. De strakke koppeling tussen het moment van ingebruikname van de parkeergarage en het verwijderen van de 157 parkeerplaatsen in het centrum is onwenselijk. Daar zou meer flexibiliteit gewenst zijn.

Minder parkeerplaatsen opheffen
De ChristenUnie wil het liefst dat het opheffen van de parkeerplaatsen niet gekoppeld is aan de vergunning van de parkeergarage. Dan kan de gemeente in goed overleg en op het juiste moment de parkeerplekken weghalen. Als dat niet mogelijk is dan wil de ChristenUnie dat bij de provincie wordt aangedrongen op een alternatieve invulling van de eis in de vergunning. In eerste instantie is de eis van de provincie om 157 parkeerplekken in het centrum op te heffen, gekoppeld aan een aanvraag voor een garage met 770 plaatsen. De parkeergarage krijgt echter 680 plekken, een vermindering van 90 plekken. Deze vermindering zou dan ook doorgevoerd kunnen worden voor de parkeerplaatsen in het centrum, zodat het aantal op te heffen parkeerplaatsen op moment van ingebruikname nog maar 67 is. Dat biedt in ieder geval ruimte voor de overgangsperiode, totdat het centrum goed is ingericht.

Buiten het centrum opheffen
De parkeerdruk in het centrum is hoog. Het zou veel logischer zijn om in zo’n overgangsfase juist parkeerplaatsen op te heffen waar veel minder parkeerdruk is. Te denken valt aan de Noord- en Zuidduinen. Het tijdelijk opheffen van deze parkeerplaatsen geeft veel minder parkeerproblemen. En gezien de ligging is het beter voor de natuurgebieden dan in vergelijking met de parkeerplaatsen in het Centrum. Om deze natuurbescherming is het de provincie ook te doen. De ChristenUnie heeft het college verzocht over al deze oplossingen in gesprek te gaan met de provincie.

Zie hier de schriftelijke vragen die de ChristenUnie over dit onderwerp heeft gesteld.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.