ChristenUnie kiest voor andere boodschap op zondag!

Gerard Mostert jr. —  24 december 2013

Naar aanleiding van de enquete die de, in Soest woonachtige, eigenaar van de AH in Rijnsburg uitdeelt aan zijn klanten over de mogelijke zondagsopenstelling heeft de ChristenUnie behoefte om te reageren.ah geen koopzondag

Zondagsrust
De ChristenUnie is pertinent tegen koopzondagen. Het vierde gebod uit de Bijbel is de partij heilig. Zes dagen arbeiden, één (zon)dag rust. De zondagsrust is gezond, goed en zegenrijk voor iedereen. Een 24-uurseconomie daarentegen brengt geen heil, maar zal mensen verder opjagen. We dreigen in een ADHD-economie terecht te komen waarin het alleen nog maar gaat om presteren, renderen en maximaliseren. De aantasting van een collectieve rustdag, de zondag, is voor de ChristenUnie onbespreekbaar.

Lokale ondernemers
Bovendien is de koopzondag vanuit economisch perspectief juist onverstandig. Voor het midden en klein bedrijf kan het funest zijn. De (kleine) ondernemer in Katwijk werkt al vele uren, zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grootgrutters en textielgiganten. De zondagsopenstelling zou wel eens de ondergang van de middenstand in Katwijk kunnen zijn. Doen zij niet mee aan koopzondagen, dan gaat hun omzetverlies naar de concurrent. Met het mes op de keel worden zij gedwongen mee te doen. De ChristenUnie heeft diverse ondernemers gesproken en zij zijn fel tegenstander van de koopzondag. Veel gehoorde argumenten zijn: “Ik werk al 60-70 uur, mag ik ook een dag rust?!”, “Mensen kopen nauwelijks op zondag, maar kijken alleen maar”, “De opbrengst weegt niet op tegen de extra (personeels)kosten die ik maak”, “Ik verlies een groot deel van mijn klanten als ik op zondag open ga, deze klanten zijn namelijk tegen de koopzondag”, “Wat men op zondag koopt, koopt men niet op zaterdag, ik heb dus geen extra inkomsten”.

Gezonde economie
De ChristenUnie wil opkomen voor en investeren in de lokale economie. Met de openstelling van winkels of supermarkten op zondag bestaat de kans dat een aantal ondernemers het op den duur niet zal redden. Er zijn genoeg rapporten waarin wordt bevestigd dat openstelling van supermarkten op zondag ten koste gaat van de omzet van kleine ondernemers. Ook het kabinet onderschrijft dat. Wij willen voorkomen dat er leegstand ontstaat en streven naar een divers winkelaanbod. De gezondheid van onze lokale economie vinden wij belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen. Daar heeft de burger uiteindelijk ook meer aan. En de supermarkt…die is toch al 84 uur open.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan ChristenUnie kiest voor andere boodschap op zondag!

  1. Volledig achterhaalde politiek. Katwijk aan Zee is de enige badplaats aan de Hollandse kust zonder koopzondagen.
    Veel omzet gaat verloren naar elders en daarmee verliest Katwijk werkgelegenheid, moeten hardwerkende ondernemers na tientallen jaren hard en noest werken hun familiezaak sluiten etc etc.

    Het meest problematische van dit standpunt is wel dat de CU nog steeds ouderwetse (in een zeer negatieve zin) christenpolitiek uitdraagt… Het verbieden van de andersdenkenden om hun eigen ding te mogen doen.

    Gevolg op zondag gaan inwoners in Leiden en andere buurgemeente boodschappen doen. Was dat in 2011 nog 44 % (zie op internet koopstromenonderzoek 2011 en resultaten voor Katwijk) dat is anno 2014 dramatisch gestegen naar een tweederde meerderheid. De toegenomen mogelijkheden om op zondag boodschappen te mogen doen in Leiden , Noordwijk , Teylingen (per 1 maart 2014), Oegstgeest leidt ertoe dat steeds meer omzet afvloeit naar deze buurgemeenten. Definitieve cijfers ontbreken maar dat zal hopelijk het komende koopstromenonderzoek helderheid in verschaffen , schattingen dat Katwijk 15% omzet verliest aan het internet, naburige gemeenten omdat de koopzondag in Katwijk verboden is lijken echter aan de zeer kage kant.