College onderzoekt varianten verdieping N206

Klaas Jan van der Bent —  21 november 2013

Het Katwijkse college van B&W gaat drie varianten voor de herinrichting van het deel van de N206 tussen de Wassenaarseweg en de Zeeweg onderzoeken op haalbaarheid.

Varianten N206 Katwijk Duinvallei

Na het raadsbesluit over de inpassing van de RijnlandRoute in september is de gemeente in overleg met ontwikkelaar Campri Vastgoed BV gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de verlegging en verdieping van de N206 en de daaraan gekoppelde bebouwing van Duinvallei. Voor de verdieping van de N206 liggen nu drie varianten voor.

Varianten
Bij alle drie de varianten wordt de N206 verdiept door middel van een open tunnelbak. In de eerste variant wordt de N206 tussen de Wassenaarseweg en de Molentuinweg verdiept. De tunnelbak gaat na de Molentuinweg over in de weg op het huidige niveau. In de tweede variant loopt de verdieping over hetzelfde stuk, maar wordt de weg na de tunnelbak een halve meter onder het niveau van het aangrenzende maaiveld aangelegd. Bij de derde variant wordt de open tunnelbak verlengd tot nabij het Zeewegviaduct. De weg loopt dan ongeveer 5 meter onder het maaiveldniveau. Bij de varianten 2 en 3 komt de Zanderijtunnel te vervallen. Het langzaam verkeer kan dan bij de Molentuinweg of bij de Zeeweg ongehinderd oversteken.

Haalbaarheid
Om de haalbaarheid van de drie opties te onderzoeken, wordt in overleg met Campri Vastgoed BV bekeken in welke mate de ontwikkeling van woningbouw in Duinvallei financieel kan bijdragen aan de herinrichting van dit deel van de N206. Volgens de planning zal het college de drie varianten met de bijbehorende begroting in het eerste kwartaal van 2014 voorleggen aan de gemeenteraad. Een aparte werkgroep van de gemeenteraad is betrokken bij het onderzoek naar de varianten. Als er meer duidelijk is over welke opties verder uitgewerkt kunnen worden, is ook de bevolking aan zet. De gemeente zal naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar starten met een participatietraject.

Bereikbaarheid
De nieuwe inrichting van de N206 maakt onderdeel uit van de noodzakelijke verbeterslag in de bereikbaarheid van de gemeente. Zowel gemeente Katwijk als provincie Zuid-Holland investering de komende jaren flink in de bereikbaarheid van Katwijk en de regio. Met de aanleg van de RijnlandRoute en de realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer wil de overheid de bereikbaarheid ook voor de toekomst zeker stellen.

Reactie ChristenUnie
De ChristenUnie is tevreden met de door het college toegezegde onderzoeken. Het was de wens van vrijwel alle partijen in de gemeenteraad om snel om de tafel te gaan zitten om de inpassing rond de Duinvallei te bespreken. Aan deze wens is nu gehoor gegeven. De raad wordt ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Wat het meest in het oog springt is de variant waar de weg sterk verdiept wordt tot ca. vijf meter onder het maaiveld. Dit is een hele verbetering ten opzichte van de huidige situatie maar helaas blijft er nog wel sprake van een open tunnelbak. De aanbevelingen uit de second opinion spreken echter expliciet over een onderzoek naar ondertunneling of anders overkapping van de weg. De ChristenUnie is er van overtuigd dat deze breed gedragen wens meegenomen zal worden in het onderzoek en anders zeker ter sprake zal komen tijdens het periodiek overleg met de werkgroep van de raad.

(bron: gemeente Katiwjk)

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.