ChristenUnie investeert in mensen, economie en onderwijs

Klaas Jan van der Bent —  19 november 2013

De ChristenUnie kijkt tevreden terug op de Algemene Beschouwingen, het politieke debat over de begroting voor 2014. Vrijwel de gehele raad deelde het standpunt dat Katwijk er goed voor staat. Voor enkele onderwerpen hebben we extra aandacht gevraagd. De ChristenUnie heeft bereikt dat: 1. Er een financiële reserve komt voor de inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben, 2. de OZB voor bedrijven wordt verlaagd ter stimulering van de economie, en 3. met onderwijshuisvesting en andere gemeentelijk vastgoed verantwoord wordt omgaan. Kortgezegd: investeren in zorg voor mensen, economie en onderwijs.

Extra geld
De gemeente krijgt diverse extra taken op het terrein van jeugd, zorg en werk overgeheveld van het Rijk. Om deze taken uit te voeren krijgt de gemeente geld van het Rijk. Op dit moment zijn er al signalen dat dit budget te krap is. De ChristenUnie heeft voorgesteld om een financiële buffer op te bouwen om financiële tegenvallers op te vangen als gevolg van het uitvoeren van deze extra taken. We willen verantwoorde zorg voor jeugd, ouderen, langdurig zieken en mensen met een arbeidsbeperking.

Lagere OZB
De gemeentelijke lasten (OZB) voor de inwoners van Katwijk zijn verhoudingsgewijs laag. Elk jaar proberen we die lasten laag te houden. Ook dit jaar is dat weer gelukt. De OZB voor bedrijven is verhoudingsgewijs hoog. Wij vinden het in deze tijd juist goed om de Katwijkse economie en werkgelegenheid een impuls te geven en (het gebruikersdeel van) de onroerend zaak belasting voor niet-woningen te verlagen met 10%. Een steuntje in de rug van de Katwijkse ondernemers maar ook een meevaller voor OZB betalende scholen, kerkelijke gemeenten en verenigingen.

Onderwijshuisvesting
Door de afschrijvingstermijn van gebouwen te verlengen kan bespaard worden op kosten. Het college stelde voor dit bij onderwijshuisvesting toe te passen. De ChristenUnie vindt dat onderwijshuisvesting juist aandacht moet krijgen omdat goede schoolgebouwen bijdragen aan een gezond en veilig onderwijsklimaat voor leerlingen. Wij hebben dan ook gepleit hier voor maatwerk te zorgen zodat dit alleen gebeurt als het verantwoord kan. Verder heeft de ChristenUnie bereikt dat de verlenging van de afschrijvingstermijn ook bij ander gemeentelijke vastgoed wordt toegepast. Dit kan vervolgens extra financieel voordeel opleveren wat geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.