Burgemeester, haal gedoogplan van tafel!

Gert Varkevisser —  26 november 2013

De ChristenUnie Katwijk vindt dat burgemeester Jos Wienen zijn plan om vanaf 1 januari 2014 jongeren van 16 en 17 jaar met alcohol in de horeca niet te beboeten van tafel moet halen. Ook het voorstel dat horecabazen ongestraft alcohol kunnen blijven verstrekken is voor de ChristenUnie Katwijk onacceptabel.

nix-18-logo

Raadslid Gert Varkevisser: “De wet moet je naleven en handhaven. De burgemeester geeft nu een verkeerd signaal: in Katwijk mag je in de horeca nog wel drinken. Wij zitten echter niet te wachten op jongeren die massaal naar Katwijk komen en mogelijk de openbare orde verstoren. Het voorstel van de burgemeester dient ook niet de gezondheid van jongeren, het is tegen de geest van de wet en tegen de wil van het parlement. De burgemeester doet er verstandig aan dit gedoogplan van tafel te halen. Indien nodig dienen wij donderdag in de gemeenteraad een motie in om dat te bereiken.”

Gedoogmaatregel
Vanaf 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol in bezit hebben op straffe van een geldboete. Ook verstrekkers van alcohol kunnen worden beboet als zij toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het voorstel van de burgemeester van Katwijk houdt in dat jongeren die op 1 januari 2014 de leeftijd hebben van 16 of 17 jaar ongestraft alcohol kunnen drinken in de horeca, in jongerencentra en tijdens het Oud- en Nieuwfeest. Ook verstrekkers van alcohol worden niet beboet als zij toch alcohol verkopen. Deze gedoogmaatregel geldt voor twee jaar, tot de doelgroep 18 jaar is. Eenzelfde maatregel wordt voorgesteld voor de toegang tot de horeca. Iemand die in 2014 16 jaar wordt, mag dan na 22.00 uur niet meer in de horeca komen.

Waarom van tafel?
De wet waarmee de leeftijdsgrens voor alcohol is verhoogd van 18 jaar (ingediend door ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA) is met grote meerderheid aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Geen enkele partij wilde een overgangsmaatregel. Onlangs startte de landelijke campagne NIX18: niet drinken en niet roken onder de 18 jaar. De wet en de campagne zijn bedoeld om gezondheidsschade van veelvuldig drinken op jonge leeftijd tegen te gaan en openbare orde verstoring door drankgebruik te voorkomen. Het voorstel van de burgemeester draagt niet bij aan deze doelen en geeft juist het signaal dat drinken geoorloofd is. Tegelijkertijd bestaat de kans dat Katwijk gezien wordt als ‘de plek’ waar je als 16 en 17 jarige alcohol kunt krijgen. Op internet circuleren al veel ‘project X-achtige berichten’ over drinken in Katwijk. De ChristenUnie Katwijk wil geen alcoholtoerisme. Geen enkele gemeente in Nederland moet dat willen. Wij gaan er vanuit dat ook het kabinet dit standpunt deelt. De burgemeester doet er goed aan zijn verantwoordelijkheid te nemen en dit plan van tafel te halen in plaats van te wachten op een uitspraak van de gemeenteraad of het kabinet.

Wat dan wel?
De ChristenUnie Katwijk vindt dat alcoholverstrekkers en jongeren de wet moeten naleven en dat de overheid moet handhaven als dat niet gebeurt. In Katwijk hebben we toezichthouders en ook de politie kan handhavend optreden. Als we te weinig capaciteit hebben, dan moeten we dáár het gesprek over voeren. Lokaal, regionaal en eventueel landelijk. We weten dat duidelijke grenzen, stevige handhaving en eenduidige communicatie daarover effectief zijn. Tegelijkertijd moet jongeren de toegang tot de horeca niet worden ontzegd. De vraag voor de komende tijd is hoe veilig en gezond uitgaan voor jongeren onder de 18 jaar wordt vormgegeven. De horeca heeft daar vanuit commercieel oogpunt ook baat bij.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Trackbacks en Pingbacks

  1. Alcoholgedoogbeleid Katwijk. De belangrijkste nieuwsberichten, uitzendingen en reacties op een rij @ Kattuk.nl - 26 november 2013

    […] En de eerste reactie vanuit de lokale politiek:Christen Unie Katwijk: Burgemeester, haal gedoogplan van tafel!  […]

  2. ChristenUnie Katwijk: geen steun handhavingsstrategie alcohol | ChristenUnie Katwijk - 17 december 2013

    […] overgangsregeling) heeft zowel landelijk als lokaal tot veel discussie geleid. De ChristenUnie had eerder al de burgemeester opgeroepen zijn gedoogbeleid van tafel te halen en heeft tijdens de laatste […]