Platform Kocon bestaat twintig jaar

Atie Kuijt —  28 oktober 2013

Platform Kocon heeft haar twintig jarig bestaan gevierd met een aansprekend symposium. Men gaf het de titel: ‘Lokaal alcohol- en drugsbeleid; geen zee te hoog!’.

Symposium kocon katwijk

Er was een boeiende presentatie van Micha de Winter over het indammen van verslaving door bij de opvoeding al te beginnen met het stellen van grenzen door de ouders en opvoeders. Ook het sociale netwerk rondom ouders en kinderen speelt een belangrijke rol. Martine Delfos had eveneens een boeiend betoog en dat ging over hoe je communiceert met pubers en adolescenten die te maken hebben met verslavingen.

Burgemeester Jos Wienen gaf aan blij te zijn met de resultaten van het actieve beleid van Kocon en de gemeente Katwijk. Hij schonk aandacht aan de nieuwe regeling alcohol gebruik en verkoop naar 18 jaar, die per 2014 ingaat. Tevens gaf hij aan wat de eventuele gevolgen n zouden kunnen zijn in de gemeente. Binnenkort komt hij hierop terug richting de gemeenteraad.

De ChristenUnie kijkt terug op een informatieve dag. De gemeente Katwijk is er nog lang niet, maar telkens weer worden stappen genomen om een verslavingsbeleid neer te zetten dat goed is voor jongeren.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.