ChristenUnie scherpt besluit nieuwbouw Aquamar aan

Gert Varkevisser —  17 oktober 2013

De gemeenteraad heeft besloten tot de bouw van een nieuw zwembad. De ChristenUnie heeft de besluitvorming aangescherpt en het college opgeroepen het toegangstarief niet te verhogen. Raadslid Gert Varkevisser (CU) diende tijdens het debat een amendement (wijziging van besluit) en een motie (verzoek aan college) in. Beiden waren bedoeld om het zwembad en het zwemmen goedkoper te maken. “Voor ons heeft nieuwbouw de voorkeur, maar we willen dat het zwembad goedkoper wordt gebouwd en de verhoging van de toegangstarieven niet door gaat”, aldus Varkevisser.

zwemplezier aquamar katwijk

Voordeel nieuwbouw
Het nieuwe zwembad – een recreatiebad, een doelgroepenbad en een wedstrijdbad – biedt de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg het meeste zwemplezier. Verenigingen als de Zwem- en Poloclub en de Katwijkse Reddingsbrigade hebben veel (ruimte)voordeel bij nieuwbouw. Het nieuwe recreatiebad wordt extra aantrekkelijk voor gezinnen met (jonge) kinderen. En het nieuwe zwembad is stukken voordeliger qua energieverbruik en onderhoud. Stuk voor stuk belangrijke punten voor de ChristenUnie.

Voorstellen voor lagere bouwkosten
Het meest belangrijke voor de ChristenUnie is de prijs voor het te bouwen zwembad en de prijs van het entreekaartje. Waar veel ander partijen het bij woorden lieten, heeft de ChristenUnie samen met de PvdA de afgelopen maanden diverse concrete voorstellen gedaan om de investeringskosten omlaag te brengen. Zo zijn er enkele versoberingen voorgesteld, die ook zijn doorgevoerd en waarmee de kosten voor het nieuwe zwembad lager zijn geworden. De ChristenUnie heeft tevens een marktconsulatie voorgesteld waarmee potentiële bouwers wordt gevraagd of het zwembad slimmer, efficiënter en goedkoper kan worden gebouwd.

Aanscherping besluit
In de raadsvergadering heeft de ChristenUnie samen met het CDA, de VVD en de PvdA een amendement ingediend waarmee het besluit tot nieuwbouw is aangescherpt. Zo stelde het amendement dat de marktconsultatie moet worden uitgevoerd, dat het investeringsbudget een maximaal budget is en dat dit budget moet worden bijgesteld na de marktconsultatie. Het amendement is door de gemeenteraad aangenomen. Het College zegde toe dat ook na de aanbesteding, die na de marktconsultatie volgt, het investeringsbudget wordt herijkt. Zo zijn er dus nog twee momenten gecreëerd waarbij de kosten van het nieuw te bouwen zwembad naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Toegangstarieven niet verhogen
Tot slot heeft de ChristenUnie samen met de PvdA via een motie het College verzocht met voorstellen te komen om de toegangstarieven voor het zwembad niet te verhogen. In tijden van economische crisis moet je het zwemmen niet duurder maken en ook zorgen dat je jezelf niet uit de markt prijst. Het nieuwe zwembad moet 34.000 meer bezoekers trekken om financieel geen verlies te draaien. Een prijsverhoging is dan niet verstandig. Met de motie zou ook kunnen worden geregeld dat eventuele financiële voordelen bij de aanbesteding terug kunnen vloeien in de spaarpot van de gemeente. De andere partijen in de raad gaven echter te kennen dat zij een prijsverhoging van 7,5 tot 10% wel accepteren. De ChristenUnie zal bij volgende momenten blijven strijden om de tariefsverhoging van tafel te krijgen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.