Bevolkingsprognose: Groei Katwijk bijgesteld

Gerard Mostert jr. —  4 oktober 2013

De gemeente Katwijk groeit minder hard dan verwacht, blijkt uit de bevolkingsprognose van Pronexus.

rijnsburg

Dat is goed nieuws, zeker als we dat vergelijken met de haast wellustige woorden van Wethouder Udo in het voorwoord van het masterplan projectlocatie Valkenburg (voormalig vliegkamp Valkenburg):”De gemeente Katwijk is volop in ontwikkeling. Het voormalig dorp groeit in de toekomst naar een middelgrote stad en de derde stad in de regio. we mogen ons gelukkig prijzen met zo’n prachtige omgeving om in te wonen.”

Voor de ChristenUnie is het van groot belang om de eigenheid van de dorpen en de dorpskernen met haar eigen karakter te behouden. Geen ongezellige en onsamenhangende wijken die te snel gegroeid zijn. Dat is nog nooit goed geweest voor mens, natuur en samenleving, leren we uit de bijbel. Wel willen we wijken met karakter waar gemeenschapszin heerst en wordt omgekeken naar elkaar.

Daarom geen ongezonde snelle groei maar verstandige keuzes die voor de gehele gemeente Katwijk goed zijn, daar kunt u op rekenen!

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.