Schoonmaak gemeentepanden door MareGroep

Gert Varkevisser —  2 september 2013

In het jaarverslag 2012 van de MareGroep (sociale werkvoorziening) las ik dat de gemeenten Wassenaar, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom medewerkers van de MareGroep inzetten voor het schoonmaken van de gemeentepanden.

MareGroep

Het viel mij op dat Katwijk in dit rijtje ontbreekt. Reden genoeg om de gemeente te vragen waarom dat zo is. Immers, de gemeente kan het goede voorbeeld geven met maatschappelijk ondernemen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Bovendien draagt het schoonmaken van gemeentelijke panden door de MareGroep bij aan een beter exploitatieresultaat van de MareGroep en kan daardoor de gemeentelijke bijdrage aan de sociale werkvoorziening omlaag. Verder kan de schoonmaak door de MareGroep bijdragen aan minder uitkeringskosten (Wet werk en bijstand) als deze mensen uitstromen. Al met al zal het de gemeente kosten besparen. Ik ben benieuwd hoeveel.

De gemeente laat in antwoord op mijn vragen weten dat de gemeente dit najaar in gesprek gaat met de MareGroep. Het contract met het huidige schoonmaakbedrijf loopt 1 maart 2014 af. In 2010 zijn gesprekken met de MareGroep op niets uitgelopen omdat de MareGroep toen nog in de opstartfase zat voor wat betreft de schoonmaak en een eventuele opdracht voor 23 Katwijkse panden te omvangrijk was. Hoeveel kosten bespaard kunnen worden als de MareGroep nu wel wordt ingezet moet nog worden onderzocht.

De gemeente stelt dat de inhuur van de MareGroep wel volgens het inkoopbeleid moeten worden geregeld. Dat lijkt mij geen probleem. In het onlangs vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid is namelijk opgenomen dat “zoveel als mogelijk zal in aanbestedingsprocedures worden bekeken welke rol de sociale werkvoorziening van de gemeente zou kunnen vervullen”. Daarnaast hoeft er geen (Europese) aanbesteding plaats te vinden als de raad een verordening vaststelt waarin het alleenrecht voor het schoonmaakwerk is opgenomen. Andere gemeenten gingen Katwijk al voor.

Schone panden, inzet van (Katwijkse) mensen met een arbeidsbeperking en lagere kosten. Waarom zouden we die kans laten liggen?

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan Schoonmaak gemeentepanden door MareGroep

  1. Je kunt ook voor de optie kiezen dat een commerciële contractpartner x% van zijn mensen uit de doelgroep van Mare betrekt (doorstroming bevorderen).