Geen fusie, wel samenwerken

Gert Varkevisser —  19 september 2013

Op veel plaatsen in Nederland wordt openlijk gediscussieerd over het samengaan van gemeenten. Veel gemeenten zouden te klein zijn en daarom zijn er volop discussies over 100.000+ gemeenten, metropoolregio’s en superprovincies. Ook in de Duin- en Bollenstreek speelt de discussie over fuseren en bestuurlijke schaalvergroting. Die discussie raakt de gemeente Katwijk. De ChristenUnie heeft echter, net als de andere partijen in de gemeenteraad, gesteld dat een fusie met andere Duin- en Bollenstreekgemeenten ongewenst is. Samenwerken kan wel als dat ons meer kwaliteit en/of goedkopere dienstverlening oplevert. Ook wil de ChristenUnie alle plannen tot samenwerking afzonderlijk beoordelen.

gemeentehuis katwijk

De gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over hun (gezamenlijke) toekomst. Tot een fusie van al die gemeenten zal het niet komen. Daarvoor is de tegenstand te groot. Wel wordt er nagedacht over de zogenoemde Bollenraad, een nieuw te creëren bestuursorgaan waaraan de gemeenteraden bevoegdheden overdragen. Ook hier zien wij geen heil in. Katwijk kan zich prima zelfstandig redden. We moeten het bestuurlijk ook niet ingewikkelder maken. Het overdragen van bevoegdheden aan weer een nieuwe bestuurslaag vindt de ChristenUnie dan ook onnodig en ongewenst.

Samenwerken met andere gemeenten kan wel. Dat doen we nu ook al. Met de Duin- en Bollenstreekgemeenten, met Leiden, met Wassenaar en met de andere gemeenten in Holland Rijnland. Als er voordeel is te behalen, bijvoorbeeld meer kwaliteit of goedkopere dienstverlening, dan is samenwerken met andere gemeenten geen enkel probleem. Op gebied van ruimtelijke ordening, in het sociale domein en op terrein van veiligheid kan de samenwerking verder worden gezocht. De ChristenUnie heeft wel altijd gesteld dat als de plannen voor samenwerking meer concreet zijn, deze moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is nu ook verwoord in een brief aan de andere vijf gemeenten. In deze brief geeft de gemeenteraad van Katwijk aan niet te willen fuseren, geen bevoegdheden te willen overdragen aan een eventuele Bollenraad, maar wel wil samenwerken met behoud van zelfstandigheid.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.