ChristenUnie strijdt voor meer werkgelegenheid in Katwijk

Gerard Mostert jr. —  24 september 2013

De afgelopen raadsvergadering is er gesproken over het bestemmingsplan Vinkenwegzone in Rijnsburg.

vinkenweg

Het college van B&W wilde geen verruiming in het gebied waardoor bedrijven die zich daar wilde vestigen buiten de gemeentegrenzen verdwenen. Dat is jammer want juist in deze tijd waarin veel van onze inwoners ontslagen worden en moeilijk een baan kunnen vinden is het van groot belang om werkgelegenheid naar Katwijk te halen.

Door de bestemming te verruimen kunnen andere bedrijven die in dit gebied een meerwaarde vormen zich gemakkelijker vestigen. Dat is goed voor de Vinkenwegzone en goed voor ons als gemeente om zo werkgelegenheid te faciliteren.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.