ChristenUnie luistert naar fietsenmaker

Atie Kuijt —  14 september 2013

De ChristenUnie heeft kennis genomen van de brief van Dirk Rooijackers aan de politieke partijen over de verplaatsing van zijn fietsenwinkel/werkplaats van de Melkweg naar het oude gebouw van de ambulancedienst aan de ’s-Gravendijkse weg.

christen unie 004

Ondernemer Dirk Rooijackers schreef de brief aan de gemeenteraad met daarin het verzoek om mee te werken aan deze verplaatsing.  In deze uitgebreide brief noemt hij verschillende bedrijfsmatige argumenten, waaronder veiligheid en overlast vanuit de leefomgeving.

Naar aanleiding van deze brief heeft de ChristenUnie fractie afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de fietsenwinkel aan de Melkweg. De omgeving bekeken en geluisterd naar het verhaal van Dirk Rooijackers, die heel graag een nieuwe start wil maken aan de ’s Gravendijkseweg. Het is voor de fractie belangrijk om te luisteren naar wat er leeft bij Rooijackers Tweewielers en de ChristenUnie heeft aangegeven zich in zijn brief en wensen te verdiepen.

Intussen ligt er de toezegging van het college dat er opnieuw gekeken wordt naar deze aanvraag. De fractie verwacht dat het college zo snel mogelijk komt met een stuk wat dan in de raad besproken kan worden.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.