ChristenUnie blijft strijden voor betere inpassing N206

Klaas Jan van der Bent —  20 september 2013

De RijnlandRoute is vorige week met het ondertekenen van de afspraken tussen het Rijk, de provincie en de regio weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeenteraad ging morrend akkoord. De weg zelf is wel gewenst maar de provincie houdt bij de inpassing ervan te weinig rekening met Katwijk.

N206 RijnlandRoute Second Opinion Katwijk

De coalitiepartijen van het provinciebestuur (SP, D’66, VVD en CDA) hebben een paar jaar terug 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor een goede inpassing van de RijnlandRoute. Inmiddels is gebleken dat dit enorme bedrag vrijwel volledig is geïnvesteerd in tunnels bij Leiden en Voorschoten. Aan Katwijk is haast geen aandacht en geld besteed wat voor veel irritatie heeft gezorgd.

Voor de ChristenUnie was deze situatie voldoende aanleiding om eind vorig jaar het initiatief te nemen tot het uitvoeren van een second opinion op alle plannen die betrekking hebben op de N206 in Katwijk. De gemeente betaalt immers niet alleen fors mee aan de RijnlandRoute en de inpassing bij Valkenburg, maar investeert ook veel geld in het verbeteren van de leefomgeving tussen Katwijk aan den Rijn en de Zanderij (het project Duinvallei).

Het onderzoek wees al snel uit dat de plannen zouden leiden tot een verslechtering en zelfs een verkeersonveilige situatie op de N206. Dit was onacceptabel voor de raad. De gemeente en de provincie hebben vervolgens een nieuwe oplossing ontwikkeld waarbij de Molentuinweg direct aansluit op de Wassenaarseweg (N441), en de N206 onder deze verbinding doorgaat. Dit geeft een belangrijke verbetering qua doorstroming en verkeersveiligheid en zal ook zorgen voor vermindering van de verkeersoverlast in bijvoorbeeld de Rijnstraat en de Molentuinweg.

N206 Molentuinweg-Westerbaan

Schets van de nieuwe oplossing waarbij in geel het doorstromend verkeer op de N206 is aangegeven en in blauw het lokale verkeer.

Wat de ChristenUnie betreft zijn we er daarmee nog niet. Nu bekend is hoe de weg gaat lopen is er ruimte om opnieuw over de inpassing van de weg en de stedebouwkundige invulling van de Duinvallei na te denken. Zo is uit de second opinion naar voren gekomen dat het gebruik van ‘landtunnels‘ hier interessante mogelijkheden zou kunnen bieden om gedeelten van de N206 te overkappen.

Ook voor de vernieuwde ir. Tjalmaweg is de strijd over de inpassing nog niet gestreden. De uitspraak van de provincie dat ze geen cent extra over hebben voor deze weg maakt het niet makkelijker. Over de exacte inpassing van de weg is op dit moment ook officieel nog niets bekend. De komende tijd zal de ChristenUnie, samen met de andere partijen, er bij de fracties in de provinciale staten op aan blijven dringen meer aandacht aan Katwijk te besteden. Door bijvoorbeeld meevallers bij de aanbesteding te gebruiken voor de inpassing van de RijnlandRoute bij Katwijk kunnen hier nog de nodige belangrijke verbeteringen worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u hier het eindrapport van de Second Opinion N206 downloaden.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.