Raad: geen koopzondag in Katwijk

Gert Varkevisser —  1 juli 2013

De gemeenteraad van Katwijk heeft besloten dat er geen koopzondagen worden toegestaan. Op 27 juni jl. heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld waarmee de huidige situatie wordt gecontinueerd. De winkels en supermarkten in Katwijk blijven op zondag dicht. De ChristenUnie is daar blij mee. De zondagsrust wordt gehandhaafd en kleine ondernemers worden niet onnodig onder druk gezet. Dat is winst voor zowel de burger als voor de lokale economie.

Winkels Haarlem Shirley De Jong

Foto Shirley de Jong

De discussie over koopzondagen is het gevolg van de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 juli. Met deze wetswijziging wordt de bevoegdheid voor het openstellen van de winkels op zondag volledig bij de gemeente neergelegd. De ChristenUnie had vervolgens aan het College vragen gesteld over de situatie in Katwijk. Het College antwoordde met het voorleggen van een verordening aan de gemeenteraad en gaf aan dat zij de huidige situatie wil handhaven. De vragen van de ChristenUnie en de antwoorden van het College staan onderaan dit artikel.

Zondagsrust
De ChristenUnie is pertinent tegen koopzondagen. Het vierde gebod uit de Bijbel is de partij heilig. Zes dagen arbeiden, één (zon)dag rust. De zondagsrust is gezond, goed en zegenrijk voor iedereen. Een 24-uurseconomie daarentegen brengt geen heil, maar zal mensen verder opjagen. We dreigen in een ADHD-economie terecht te komen waarin het alleen nog maar gaat om presteren, renderen en maximaliseren. De aantasting van een collectieve rustdag, de zondag, is voor de ChristenUnie onbespreekbaar.

Lokale ondernemers
Bovendien is de koopzondag vanuit economisch perspectief juist onverstandig. Voor het midden en klein bedrijf kan het funest zijn. De (kleine) ondernemer in Katwijk werkt al vele uren, zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grootgrutters en textielgiganten. De zondagsopenstelling zou wel eens de ondergang van de middenstand in Katwijk kunnen zijn. Doen zij niet mee aan koopzondagen, dan gaat hun omzetverlies naar de concurrent. Met het mes op de keel worden zij gedwongen mee te doen. De ChristenUnie heeft diverse ondernemers gesproken en zij zijn fel tegenstander van de koopzondag. Veel gehoorde argumenten zijn: “Ik werk al 60-70 uur, mag ik ook een dag rust?!”, “Mensen kopen nauwelijks op zondag, maar kijken alleen maar”, “De opbrengst weegt niet op tegen de extra (personeels)kosten die ik maak”, “Ik verlies een groot deel van mijn klanten als ik op zondag open ga, deze klanten zijn namelijk tegen de koopzondag”, “Wat men op zondag koopt, koopt men niet op zaterdag, ik heb dus geen extra inkomsten”.

Gezonde economie
De ChristenUnie wil opkomen voor en investeren in de lokale economie. Met de openstelling van winkels of supermarkten op zondag bestaat de kans dat een aantal ondernemers het op den duur niet zal redden. Er zijn genoeg rapporten waarin wordt bevestigd dat openstelling van supermarkten op zondag ten koste gaat van de omzet van kleine ondernemers. Ook het kabinet onderschrijft dat. Wij willen voorkomen dat er leegstand ontstaat en streven naar een divers winkelaanbod. De gezondheid van onze lokale economie vinden wij belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen. Daar heeft de burger uiteindelijk ook meer aan. En de supermarkt…die is toch al 84 uur open.

Voor wie eigenlijk
Tot slot, wie zit er eigenlijk op de koopzondag te wachten? Driekwart van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk vindt dat de zondag een dag is die ruimte en rust biedt en een dag is waarop werken niet op de eerste plaats staat. Het percentage Nederlanders dat het onbelangrijk vindt om op zondag te kunnen winkelen is tweemaal hoger dan het aandeel Nederlanders dat dit wel belangrijk vindt. Daarnaast laat onderzoek onder MKB-ers zien dat de overgrote meerderheid niet op verruiming van koopzondagen zit te wachten. En onderzoek onder werknemers laat zien dat een merendeel niet op zondag wil werken.

Vragen van ChristenUnie aan College:
schriftelijke vragen ex art 41 over verhoging alcoholleeftijd

Antwoorden College aan ChristenUnie:
Beantwoording vragen CU over koopzondagen

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.