Kunstgras voor Quick Boys

Gert Varkevisser —  13 juli 2013

Quick Boys krijgt deze zomer een extra kunstgrasveld. De gemeenteraad is donderdag jl. akkoord gegaan met het voorstel om veld 2 te voorzien van kunstgras. Het besluit van de gemeenteraad komt voort uit een motie die de ChristenUnie in april 2013 samen met andere partijen heeft ingediend.

voetbalveld2

Quick Boys betaalt zelf een forse bijdrage in de kosten omdat het veld twee jaar eerder wordt vervangen dan in de planning was voorzien. Dat was ook een eis die de ChristenUnie en de andere partijen in de motie hadden gesteld. De ChristenUnie is tevreden dat de voetbalvereniging op deze manier is geholpen. In september, voor de start van het nieuwe seizoen, wordt het veld opgeleverd.

Veld 2
In april is de ChristenUnie op werkbezoek geweest bij Quick Boys. De voetbalvereniging gaf aan graag veld 2 in 2013 te willen vervangen door kunstgras. Dat is twee jaar eerder dan gepland. Reden voor deze wens is dat het veld in zeer slechte staat verkeerd. Veld 2 van Quick Boys is een Wetra-veld. Een combinatie van natuur- en kunstgras. Het veld is de afgelopen 12 jaar intensief bespeeld. Het kunstgras is weggesleten en het veld is keihard. De KNVB vindt dat het veld niet wedstrijdwaardig is en gevaarlijke situaties oplevert, waardoor er een grote kans is op blessures.

Motie
Het verzoek van Quick Boys is door de ChristenUnie met andere partijen verwoord in een motie die in raadsvergadering van 18 april is aangenomen. Omdat twee jaar eerder vervangen dan voorzien de gemeente geld kost (het veld wordt namelijk eerder afgeschreven terwijl er nog een boekwaarde is), is in de motie gesteld dat de optie van vervanging in 2013 en 2014 moet worden onderzocht en Quick Boys een eigen bijdrage dient te betalen. Quick Boys had aangegeven daartoe bereid te zijn.

Goedkoper
Het College heeft onderhandeld met Quick Boys en uiteindelijk voorgesteld om toch in 2013 het veld te vervangen. Het vervangingswerk wordt aanbesteed. Er worden drie offertes opgevraagd. In eerste instantie wilde het College enkelvoudig gunnen aan een ondernemer. Een andere ondernemer ging daar begrijpelijkerwijs niet mee akkoord en diende een klacht in. Nu wordt er toch meervoudig aanbesteed. Heel verstandig, vindt de ChristenUnie. Geen risico’s lopen op juridische strijd. En bovendien, met een meervoudige aanbesteding kun je wellicht een goedkoper tarief krijgen. Het zou toch mooi zijn als het 10.000 of 20.000 euro goedkoper kan.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.