Kaders in de Kadernota: ideeën voor 2014

Claudia Noort-Verhoeff —  8 juli 2013

In de afgelopen twee raadsvergaderingen spraken we over de zogeheten Kadernota. In de Kadernota – de naam verklapt het al – worden de kaders beschreven voor de begroting van 2014, die na de zomer komt. Het is dus een soort voorontwerp. Komende donderdag 11 juli wordt er in de laatste raadsvergadering voor de zomer voor de derde en laatste keer gesproken over de Kadernota. De ChristenUnie heeft haar belangrijkste uitgangspunten en ideeën bij de Kadernota op een rijtje gezet.

almond-blossom

We zien voor komend jaar nog niet de noodzaak om de OZB belasting te verhogen, gelukkig niet! Op lange termijn ontkomen we er misschien niet aan, maar de ChristenUnie gaat ervoor om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. We zijn er trots op dat de belastingen in Katwijk ten opzichte van andere gemeenten in Nederland laag zijn. Verder is het voor de ChristenUnie heel belangrijk dat organisaties die het sinds de vorige  bezuinigingsronde “Scherp aan de Wind” met minder geld moeten, in de komende bezuinigingsronden worden ontzien. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er op het onderhoud op de scholen niet wordt bezuinigd.

Het college stelt voor om de komende jaren een extra reserve op te bouwen, om weerstand te kunnen bieden tegen wellicht nóg meer bezuinigingen. De ChristenUnie vindt dat Katwijk een behoorlijk weerstandvermogen heeft en stelt voor om de helft van de opbouw van deze extra reserve te gebruiken om iets voor bedrijven te doen. In deze tijd is het belangrijk om de economie, waar mogelijk, te stimuleren. De ChristenUnie wil de OZB-belasting voor bedrijven verlagen, om ze zo een steuntje, of liever gezegd, een duw in de rug te geven. Door deze impuls blijft en wordt het  aantrekkelijk om in Katwijk te ondernemen. We trekken misschien wel nieuwe ondernemingen aan, wat ook weer goed is voor de werkgelegenheid.

Dan nog iets over het parkeren. De ChristenUnie wil er alles aan doen om de stijging van de parkeertarieven binnen de perken te houden. Het ziet ernaar uit dat de kosten van de te bouwen parkeergarage bij de boulevard nog naar beneden kunnen. Wij willen het liefst de harde afspraak met het college maken dat deze lagere kosten rechtstreeks vertaald zullen worden in het verlagen (of minder stijgen) van de parkeertarieven.

Ten slotte is er een boodschap in de Kadernota waar we niet om heen kunnen, namelijk dat er weer bezuinigd moet worden, helaas. Het goede nieuws hierbij is dat het college het klaarspeelt om bijna 75% van die bezuinigingen zelf op te vangen, binnen de organisatie. Voor de laatste 25% heeft het college de mogelijkheden op een rijtje gezet, de ChristenUnie kan zich grotendeels vinden in deze mogelijkheden.

 

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.