Regionale samenwerking, waarom?

Gerard Mostert jr. —  21 juni 2013

In de gemeenteraad gaan we de komende tijd nadenken over de samenwerkingen die we hebben in verschillende verbanden. Een van de grootste verbanden is Holland Rijnland.

Holland-Rijnland

Alle gemeentes van Hillegom tot Alphen a/d Rijn zijn daarin vertegenwoordigd en spreken daar met elkaar over regionale aangelegenheden en nemen besluiten over de manier waarop zij zich opstellen tegenover provinciale en landelijke overheden.

Toch zien we steeds vaker dat gemeenten kiezen voor een kleiner en losser samenwerkingsverband waar de beslissingen op de beleidsterreinen efficiënter en beter gemaakt kunnen worden. Waarom dan nog in het grote orgaan Holland Rijnland participeren? Die vraag hebben we de afgelopen raadsvergadering gesteld.

Moeten we blijven samenwerken, de samenwerking terugschroeven of helemaal stoppen? Dat zijn globaal de drie keuzes die voor ons liggen. Om daar een goede afweging in te maken moeten we de voor en nadelen op een rij zetten en de rol van de overheid in haar geheel bekijken.

Een onderwerp waar veel te gebeuren staat, wij houden u op de hoogte.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.