Meer rust in cijfers

Claudia Noort-Verhoeff —  24 juni 2013

Op 13 juni jl. besprak de gemeenteraad de jaarstukken en de meerjarenbegroting grondexploitatie.

cijfers

De ChristenUnie benadrukte in deze vergadering dat ze bewondering heeft voor de manier waarop de wethouder financiën het hoofd boven water weet te houden in deze sobere tijden. Alle lof voor de manier waarop hij en het college het klaar spelen om Katwijk financieel goed gezond te houden!

Bijna alle gemeenten van Nederland hebben te kampen met  dalende grondprijzen,  dit geldt ook voor Katwijk. Het niet afschrijven van verliezen, betekent problemen voor je uitschuiven, iets waar de ChristenUnie absoluut tegen is.

De problemen met de gronden  van de afgelopen jaren maken dat de ChristenUnie blijvend op zoek is naar meer rust in de cijfers. De grondprijs wordt op dit moment bepaald door het verschil tussen de verkoopprijs en de bouw- en ontwikkelingskosten. Daardoor schommelt de grondprijs behoorlijk. De ChristenUnie is op zoek naar een methode waardoor extreme schommelingen verdwijnen. Ook wil de ChristenUnie meer inzicht in al gedane afboekingen door de tijd heen, zodat dit inzicht meegenomen kan worden bij de plannen voor de toekomst.

Blij met de toezegging van de wethouder zullen we na de zomer verder gaan praten over de mogelijkheden. We zullen de discussie dan zo breed mogelijk trekken, dus inclusief alle soms zeer innovatieve ideeën die er op dit moment bestaan. Andere tijden vragen om een andere aanpak. Wellicht is het voor Katwijk ook tijd voor een andere aanpak!

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.