Masterplan Locatie Valkenburg: Financiële haalbaarheid

Klaas Jan van der Bent —  4 juni 2013

Het debat over het Masterplan Locatie Valkenburg kent veel aspecten waar rekening mee gehouden moet worden voordat de gemeenteraad een verantwoord besluit kan nemen. Om te voorkomen dat het debat niet verder komt dan een opportunistisch woordenspel zullen enkele van die aspecten nader worden belicht. Vandaag aandacht voor de financiële haalbaarheid van het plan.

Masterplan Project Locatie Valkenburg

Criticasters hebben het Masterplan bestempeld als een reclamefolder. Dat hoor je wel vaker bij nieuwbouwplannen. In de illustraties herkent men eerder een zonnige vakantiebestemming dan het eigen dorp. Prik je door de commerciële boodschap heen dan wordt al gauw duidelijk dat de plaatjes slechts de buitenkant vormen van een onderbouwd plan.

Ook voor het Masterplan zijn veel onderzoeken uitgevoerd (archeologie, verkeer, waterhuishouding etc.). Het was het doel van de samenwerkingspartners (het RVOB en de gemeente Katwijk) om een haalbaar en realistisch plan te ontwikkelen wat voldeed aan de bestuurlijke opdracht. Gezien de complexiteit van het gebied is dat een prestatie op zich. Het Masterplan is zeker nog geen definitief uitgewerkt plan maar kan wel gezien worden als een realistische blauwdruk voor het eventueel op te stellen bestemmingsplan.

Naast de technische haalbaarheid is echter ook de financiële haalbaarheid randvoorwaardelijk. Dit is ook vastgelegd in de intentieovereenkomst tussen de partijen waar is afgesproken dat het Masterplan een minimaal sluitende grondexploitatie zal hebben. Met andere woorden betekent dit dat de begroting van het bouwplan geen verlies laat zien. Op basis van een technisch én financieel haalbaar Masterplan zullen de partijen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst opstellen over de realisatie van het plan.

De huidige economische situatie heeft tot gevolg dat veel grondexploitaties onder druk staan. Vaak zijn er al flinke kosten gemaakt doordat de grond in economische gunstige tijden is gekocht. Nu men het geld wil terugverdienen door huizen te bouwen en te verkopen blijkt dat de woningmarkt op slot zit. Gevolg is dat veel grondexploitaties verliesgevend zijn. Er ontstaat daardoor een grote druk om de bouwplannen aan te passen.

De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt. Zo kan een ontwikkelaar ervoor kiezen om de opbrengsten te verhogen. Dat kan betekenen dat er meer huizen gebouwd moeten worden wat leidt tot meer verdichting of meer hoogbouw. Aan de andere kant kunnen de kosten worden verlaagd door te bezuinigen op kwaliteit van de gebouwen of de openbare ruimte. Tenslotte kan een ontwikkelaar ook het verlies nemen. Zo heeft de gemeente zelf voor een flink aantal eigen grondexploitaties alleen al in 2012 een verlies afgeboekt van zo’n €24 miljoen.

Het Masterplan heeft de ambitie om een kwalitatief hoogwaardige woonwijk te ontwikkelen. Voorkomen moet worden dat we nu akkoord gaan met een ambitie met mooie plaatjes en in een later stadium gedwongen worden om daar allerlei concessies aan te doen. Als de partijen akkoord gaan met het Masterplan moet er het vertrouwen zijn dat het ook zo uitgevoerd kan worden. Anders discussiëren we over een luchtkasteel.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.