Blij met alcoholleeftijd 18 jaar

Gert Varkevisser —  18 juni 2013

Na jarenlange discussie is het zover: de leeftijdsgrens voor alcohol wordt per 1 januari 2014 verhoogd van 16 naar 18 jaar. De Eerste Kamer is akkoord met een wetsvoorstel dat door de ChristenUnie, samen met SGP, CDA en PVDA, is ingediend.

image

Jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt en zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en moet volgens de wet een preventie- en handhavingsplan opstellen. Voor de ChristenUnie Katwijk is de nieuwe wet aanleiding om vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Namens de ChristenUnie stelt Gert Varkevisser vragen over de handhaving, de afspraken met alcoholverstrekkers, het voorkomen van alcoholtoerisme, de voorlichting aan jongeren en de rol van ouders en onderwijs.

Investeren in gezondheid en opleiding
De ChristenUnie is blij met de alcoholleeftijd van 18 jaar. Het op jonge leeftijd (veel) drinken van alcohol kan namelijk leiden tot onherstelbare hersenschade, slechtere schoolprestaties en vervroegde dementie. De kans op verslaving is vier keer zo groot als men jong leert drinken. Daarnaast leidt alcoholgebruik sneller tot vechtpartijen, vandalisme, (huiselijk) geweld, overlast en ongelukken. Wij willen met een hogere leeftijd voor alcohol investeren in gezonde en goed opgeleide jongeren. Voor hun eigen toekomst en voor de gehele samenleving.

Handhaving
De leeftijdsgrens van 18 jaar mag geen symboolwetgeving zijn, dus moet er stevig worden gecontroleerd en worden gehandhaafd. Het College is gevraagd of en hoe de handhaving wordt geïntensiveerd. Daarnaast is gevraagd naar de afspraken met alcoholverstrekkers zoals supermarkten, horeca, sport- en jongerenverenigingen.

Alcoholtoerisme en indrinken
Wat de ChristenUnie betreft maakt de gemeente ook afspraken met Noordwijk en Leiden. Als deze gemeenten niet controleren en handhaven bestaat de kans dat alcoholtoerisme optreedt. Een ander mogelijk effect is de verplaatsing van het (in)drinken naar garages en schuren. Het College is gevraagd welke maatregelen hiertegen worden genomen.

Voorlichting en rol ouders
Naast handhaving is ook voorlichting belangrijk. De ChristenUnie vindt dat jongeren van 16 en 17 jaar moeten worden voorgelicht dat zij over een half jaar geen alcohol meer mogen hebben in het openbaar. Sowieso is het goed om jongeren en hun ouders te informeren over de schadelijke gevolgen van alcohol op jonge leeftijd. De overheid alleen kan geen verandering in de drinkcultuur van jongeren teweegbrengen. Juist ouders, en ook onderwijs, spelen daarin een belangrijke rol.

Lees hier de ingediende vragen:
schriftelijke vragen ex art 41 over verhoging alcoholleeftijd

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan Blij met alcoholleeftijd 18 jaar

  1. Nu nog normale sluitingstijden voor de horeca. Dus niet de hele nacht doordrinken en rondhangen op straat. Wat zijn dat voor ouders die daar hun ogen voor sluiten? Kinderen die om 4, 5 uur in de ochtend thuiskomen.

Trackbacks en Pingbacks

  1. Leeftijdsgrens alcohol definitief naar 18 jaar @ Kattuk.nl - 18 juni 2013

    […] ChristenUnie Katwijk blij met alcoholleeftijd 18 jaar […]