Katwijk zet stevig in op Social Return

Gert Varkevisser —  17 mei 2013

“De gemeente roept werkgevers op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij opdrachten die deze bedrijven van de gemeente krijgen. Deze maatregel heet ‘Social Return on Investment’.” Zo start het persbericht van de gemeente Katwijk.

social return

De ChristenUnie juicht de stevige inzet van de gemeente van harte toe. De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie bij verschillende raadsbesluiten waarbij de gemeente opdrachten verstrekt, zoals de verbouwing van het Dorpskantoor in Rijnsburg en de vervanging van het hoofdveld van FC Rijnvogels, gepleit voor het toepassen van social return. En met het onlangs gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid waardoor lokale ondernemers grotere kans hebben op opdrachten van de gemeente, neemt de kans toe dat Katwijkers die langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben, ingezet kunnen worden. Lees hieronder de rest van het persbericht waarin het principe van social return verder wordt toegelicht.

Sinds 2012 is dit een contractvoorwaarde bij inkopen en aanbestedingen. Bij opdrachten boven de 200.000 euro vraagt de gemeente aan opdrachtnemers om (ook) mensen in te zetten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, De gemeente investeert nu extra in deze maatregel in de verwachting dat de inspanningen op termijn rendement opleveren.

De gemeente zet de komende maanden extra menskracht in om Social Return een succesvolle plek te geven in de gemeentelijke opdrachten. Daarvoor heeft het college een bedrag van veertig duizend euro ter beschikking gesteld. Hiermee zal meer worden ingezet op advies, ondersteuning en samenwerking tussen de gemeente en alle externe betrokken partijen. De verwachting is dat de kosten voor de baat uit gaan. De kansen op werk voor mensen die soms al jaren aan de kant staan, wordt immers groter. Door mensen te plaatsen in een opdracht vindt er met deze maatregel een besparing plaats op de kosten van uitkeringen.

Maatregel bekender maken
De gemeente moet meer bekendheid geven aan de maatregel naar de toeleveranciers en naar afdelingen binnen de gemeente zelf. Door actief te adviseren, te ondersteunen en samen te werken kan een beter resultaat worden bereikt. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat de gemeente in 2012 heeft uitgevoerd naar de ervaringen met Social Return. De aannemers en de gemeentelijke afdelingen kunnen meer informatie krijgen over de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is het belangrijk dat zij weten welke verschillende mogelijkheden er zijn om de mensen in te zetten.

Samenwerken van partijen
Uit het onderzoek blijkt vooral dat het resultaat van Social Return sterk afhankelijk is van de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Dit zijn de gemeentelijke afdelingen die fungeren als opdrachtgever en matchmaker zijn tussen vraag en aanbod, de aannemers en de leveranciers die de opdrachten uitvoeren. De betrokkenheid tussen al deze partijen moet vanaf de start van het inkoop- of aanbestedingsproces al worden vormgegeven. Het gezamenlijke doel is uiteindelijk om de uitstroom uit de uitkering te bereiken. De gemeente doet dit niet alleen. Andere betrokken partijen zijn onder meer UWV of bijvoorbeeld de MareGroep. Met een goede samenwerking wil de gemeente een grote rol spelen in het (weer) toetreden tot de arbeidsmarkt van mensen die daar nu weinig uitzicht op hebben.

Aan het einde van het jaar wordt gekeken of het gewenste aantal plaatsingen is gehaald en hoe de ondersteuning van Social Return structureel goed kan worden vastgelegd. Daarbij kijkt de gemeente ook naar de relatie met het zogenaamde werkgeverservicepunt. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de regio. Dit servicepunt krijgt een belangrijke plek in hoe de gemeenten omgaan met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vooral als het de nieuwe sociale wetgeving betreft.
(bron: gemeente Katwijk)

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.