Evaluatie nieuwe vergadermodel

Atie Kuijt —  14 mei 2013

Eindelijk was het zover. In de maand januari is de gemeenteraad gestart met een nieuw vergadermodel.

gemeenteraad Katwijk

Voor een aantal fracties is het een beetje wennen en niet iedereen is even blij met de nieuwe manier van vergaderen. Dat bleek bij de tussentijdse evaluatie, waar heel veel negatieve punten (knel)punten naar voren zijn gebracht en slechts heel weinig positieve punten. Deze negatieve opsomming geeft een subjectief beeld van hoe de raad nu vergadert en is in onze ogen niet de juiste manier om te gebruiken voor de tussentijdse evaluatie.

Toch ging de raad met deze gegevens evalueren en viel in de valkuil van het oude systeem.  Elke fractie kreeg namelijk de gelegenheid om het een en ander te zeggen. Het werd dan ook  weer een lange opsomming van negatieve “knel”punten. Een gemiste kans. Het is voor de raad juist belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Wie loopt waar tegen aan en wat kunnen we er aan doen om het te verhelpen.

De ChristenUnie is enthousiast over de nieuwe manier van werken van de raad. Het nieuwe model biedt kansen om naar elkaar te luisteren, met elkaar te spreken en elkaar te vinden om het goede voor Katwijk te realiseren.  We moeten dit samen willen en ook kijken naar ons eigen functioneren. Een doelstelling is om kort en bondig standpunten weer te geven en hierover met elkaar in debat te gaan. We vergaderen tegenwoordig twee keer per maand in een “levendig” gemeentehuis. Er is voldoende gelegenheid voor fracties om met elkaar en met burgers in gesprek te gaan. De besluitvorming gaat sneller en wij zijn van mening dat een “levendiger” manier van discussiëren een goede besluitvorming niet in de weg staat.

Gelukkig zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat de raad op deze manier door gaat. Er volgt nog een evaluatie en wij gaan ervan uit dat het dan wel een objectieve evaluatie zal zijn.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.