Investeren in voetbalaccommodaties

Gert Varkevisser —  20 april 2013

De gemeenteraad heeft donderdag 18 april jl. gesproken over voetbalaccommodaties in Katwijk. Aanleiding was een rapport waarin werd aangetoond dat het tekort aan voetbalvelden bij de verenigingen FC Rijnvogels, Rijnsburgse Boys en Quick Boys verder is toegenomen. Omdat de gemeente sporten en bewegen belangrijk vindt en ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties, was het hoog tijd voor actie. De raad heeft daarom een aantal besluiten genomen. De ChristenUnie heeft zich sterk gemaakt voor een aantal zaken.

voetbalveld2

FC Rijnvogels
Zo hebben wij ons positief uitgesproken over het investeringskrediet waarmee het hoofdveld van FC Rijnvogels wordt vervangen door kunstgras inclusief verlichting. De voetbalvereniging heeft namelijk een tekort aan velden en het aantal velden kan op dit moment niet worden uitgebreid. Wel kan de bespelingscapaciteit worden verhoogd door over te gaan van natuurgras- naar kunstgrasvelden. Voordeel van kunstgras is dat het intensiever kan worden bespeeld, minder onderhoud vergt en langer meegaat. En met de verlichting kan er ook ’s avonds worden getraind of gespeeld. Wij vinden dat deze investering in sportpark De Kooltuin goed is onderbouwd en hard nodig is. De raad stemde bijna unaniem in met het investeringskrediet. FC Rijnvogels draagt zelf ook financieel bij.

Rijnsburgse Boys
Bij Rijnsburgse Boys worden drie velden volgens planning vervangen in 2013 en 2014. Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft voorgesteld om binnen het hiervoor geraamde budget ook het jeugdveld te voorzien van kunstgras en enkele hekken te vervangen. De ChristenUnie heeft de vereniging bezocht en de situatie bekeken. Het voorstel van het bestuur vinden wij een win-win situatie: de vereniging is er mee geholpen en het bespaart de gemeente geld omdat het goedkoper is om alles tegelijk te doen. Het college is akkoord met het kunstgras voor het jeugdveld binnen het geraamde budget. Op ons verzoek kan tevens het hekwerk worden vervangen als dit binnen het budget past.

Quick Boys
Vervolgens zijn wij ook op bezoek geweest bij Quick Boys. Deze vereniging wil graag veld 2 in 2013 vervangen door kunstgras. Dat is twee jaar eerder dan gepland. Reden voor deze wens is dat het veld in zeer slechte staat verkeerd. De KNVB vindt dat het veld niet wedstrijdwaardig is en gevaarlijke situaties oplevert, waardoor er een grote kans is op blessures. De ChristenUnie heeft een motie opgesteld en samen met andere partijen het college verzocht op korte termijn in gesprek te gaan met Quick Boys over de mogelijkheden van het vervroegd vervangen van veld 2. Uitgangspunt is dat de vereniging bijdraagt aan de kosten van vervroegde investering. Quick Boys is daartoe bereid. De gemeenteraad heeft de motie aangenomen.

Flexibiliteit
In diezelfde motie hebben wij nog een voorstel opgenomen. Zowel Rijnsburgse Boys, Quick Boys als ook v.v. Katwijk hebben namelijk aangegeven dat zij het groot onderhoud of vervangen van de velden op een ander moment willen doen dan gepland. Dit speelt bij meerdere sportverenigingen. Wij hebben daarom voorgesteld om waar het kan tegemoet te komen aan dergelijke wensen en flexibilisering toe te staan. Het college gaat dit nu verder uitwerken.

Lange termijn
Tot slot heeft de ChristenUnie gepleit om te komen tot een plan voor de lange termijn. Het tekort aan velden is een al langer bestaand probleem en omdat de voetbalverenigingen blijven groeien, is de verwachting dat dit tekort de komende jaren verder zal toenemen. Het is zaak om hierover met alle voetbalverenigingen in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken. Het college gaat dat doen en komt nog dit jaar met een voorstel naar de raad. Wij houden u op de hoogte.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.