Grote projecten

Gerard Mostert jr. —  26 april 2013

De ChristenUnie heeft vorige raadsvergadering aandacht gevraagd voor een goede en zorgvuldige behandeling van grote projecten. Hebben we geleerd van de fouten bij vorige projecten?

bouwput

Door de raad is onderzoek gedaan naar de fouten die gemaakt zijn bij het project de Coligny. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat rapport is het college aan de slag gegaan met de verbetering van de sturing van de grote projecten.


We hebben het dan over het zwembad, voormalig vliegkamp Valkenburg, nieuwe gemeenschapshuizen, nieuwe bibliotheek enz.
Aan de vooravond van deze grote projecten is het voor de ChristenUnie van belang dat de besluiten op een goede en zorgvuldige manier tot stand komen. Als gemeente moeten we leren van de fouten die er gemaakt zijn.
Juist in het proces tot een besluit rond een groot project moet de raad scherp en verstandig besluiten. Daar kunt u de ChristenUnie aan houden.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.