Vrijwilligerswerk en NL Doet

Gerard Mostert jr. —  21 maart 2013

De ChristenUnie fractie, vertegenwoordigd door Gert Varkevisser en Gerard Mostert jr, heeft afgelopen weekend meegedaan aan NL Doet. Op het Raamwerk, beter bekend als het Zeehospitium, is door de heren samen met de bewoners meegedaan aan de spelletjesavond. Dat ganzenborden niet de sterkste kant is van de beide raadsleden was duidelijk te merken.

ganzeborden NL DOET ChristenUnie Katwijk

Al met al was het een leuke activiteit die door de bewoners als waardevol werd ervaren. Maar NL Doet is meer.

Het vraagt aandacht voor vrijwilligerswerk. Werk dat in onze samenleving steeds belangrijker gaat worden. Door de veranderingen in de zorg zijn steeds meer mensen aangewezen op hulp van vrijwilligers. Steeds meer mensen krijgen niet meer de hulp vergoed die ze voorheen wel vergoed kregen. Daarom is het belangrijk dat mensen zich blijven inzetten voor de naasten. Wij nemen graag het Bijbelwoord uit Romeinen 15:2 serieus: ‘Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is’.

De ChristenUnie fractie blijft zich inzetten voor goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de zorg voor de naasten. Want wij willen leven in een samenleving waar mensen naar elkaar omzien.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.