Een half jaar Arriva…

Gerard Mostert jr. —  27 maart 2013

In december 2012 nam het vervoersbedrijf Arriva de dienstregeling in onze regio over van Connexxion. Dat verliep in het begin heel slecht. Ook was er veel kritiek op de routes van de bussen. Er rijden veel minder bussen door de wijk Kleipetten in Rijnsburg en door Valkenburg als geheel.arriva

Nu een half jaar later is er wel het een en ander verbeterd maar er is nog veel te doen. Zo rijden bussen door terwijl er reizigers staan te wachten op het busstation, of komen deze bussen helemaal niet. De gemeente Katwijk dringt er bij Arriva op aan om de dienstregeling in de gemeente aan te passen zodat ook Valkenburg en een deel van Rijnsburg beter worden bediend. De ChristenUnie wil dat iedereen in de gemeente toegang heeft op goed openbaar vervoer. Dat betekent een andere dienstregeling en een kwaliteitsimpuls. Deze stap van het college is er een in de goede richting.

We blijven het op de voet volgen.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.