ChristenUnie wil identiteitsgebonden zorg voor jeugd

Gert Varkevisser —  16 maart 2013

Inwoners van Katwijk moeten keuzevrijheid hebben bij het inschakelen van jeugdzorg en identiteitsgebonden zorg voor jeugd moet mogelijk zijn. Dit zijn twee uitgangspunten die de ChristenUnie opgenomen wil zien in de regionale visie op jeugdzorg. De gemeenteraad van Katwijk heeft donderdag 14 maart jl. dit standpunt overgenomen door een motie van de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PvdA aan te nemen.

jeugdzorg

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Denk bijvoorbeeld aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jeugd, de zorg voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, maar ook de jeugdreclassering, de jeugdbescherming (onder toezichtstelling en uithuisplaatsingen) en de pleegzorg. Veel zaken worden in de regio Holland Rijnland (15 gemeenten) voorbereid. De gemeenteraad werd gevraagd de regionale visie met uitgangspunten voor de jeugdzorg vast te stellen. Op basis van deze visie worden de plannen verder uitgewerkt zodat de gemeenten in 2015 alle jeugdzorgtaken kunnen uitvoeren.

De ChristenUnie miste in deze regionale visie twee essentiële uitgangspunten. Zo werd niet vermeld dat jongeren en hun ouders keuzevrijheid moeten krijgen bij het inschakelen van jeugdzorg. Ook stond er niet vermeld dat er rekening moet worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders. Het aanbieden van identiteitsgebonden zorg ontbrak dus. Daarom heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om door middel van een motie het college te verzoeken de uitgangspunten van keuzevrijheid en identiteitsgebonden zorg te laten opnemen in de regionale visie. Dit is niet alleen goed voor de inwoners van Katwijk, maar ook voor alle overige 500.000 inwoners in Holland Rijnland.

Voor de ChristenUnie hebben alle kinderen en hun ouders het recht gezond en veilig op te kunnen groeien. Tevens vinden wij dat zij het recht hebben te kunnen kiezen voor zorg die bij hen past en waarbij rekening wordt gehouden met hun geloof of levensovertuiging. Met de aangenomen motie wordt dit voor alle doelgroepen in de samenleving geregeld. De motie sluit geen enkele doelgroep uit. Het is daarom hoogst onbegrijpelijk dat GemeenteBelangen, de VVD en de Lijst Van Ginkel de oproep voor keuzevrijheid en identiteitsgebonden zorg niet wilden steunen. En dat terwijl hun verkiezingsprogramma’s stellen dat ‘we zorgen voor alle doelgroepen’ (GB) en ‘wij de noodzaak van het aanbieden van zorg op maat benadrukken’ (VVD).

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.