ChristenUnie, PvdA en SGP nemen afstand van takendiscussie

Klaas Jan van der Bent —  22 maart 2013

Donderdag 21 maart is er een persbijeenkomst georganiseerd waarbij het proces van de takendiscussie is toegelicht. De uitnodiging wekt de indruk dat deze persbijeenkomst is georganiseerd door de werkgroep ‘ takendiscussie gemeenteraad’. Dat is onjuist. De partijen ChristenUnie, PvdA en SGP zijn niet uitgenodigd voor deze persbijeenkomst en hebben geen enkele betrokkenheid gehad bij de totstandkoming van het proces van de takendiscussie.

De takendiscussie kende in januari ook al een valse start toen er een besluit werd geforceerd om te starten met de discussie. De drie partijen ChristenUnie, PvdA en SGP waren ontstemd over de gang van zaken rond deze besluitvorming. In deze discussie werden sterke woorden als “geschoffeerd” en “machtspolitiek” gebruikt. Desondanks stemde de meerderheid van de raad (bestaande uit CDA, GemeenteBelangen en VVD) voor het besluit.

Donderdag 14 maart werd er vlak voor de raadsvergadering een notitie rondgestuurd die door deze partijen was voorbereid. Aan de partijen ChristenUnie, PvdA en SGP werd gevraagd om daar diezelfde avond op te reageren. Aangezien een takendiscussie een zorgvuldige voorbereiding vraagt wilden deze partijen dat eerst met hun fractiegenoten bespreken. Groot was dan ook de verrassing toen bleek dat deze week een persbijeenkomst was georganiseerd waarop de woordvoerders van CDA, GemeenteBelangen en VVD hun plannen uit de doeken doen. Met de andere drie partijen uit de raad is hierover op geen enkele manier contact gezocht.

De ChristenUnie, PvdA en SGP zijn teleurgesteld over deze gang van zaken, zeker gezien de voorgeschiedenis in januari. Een takendiscussie behoort zorgvuldig voorbereid te worden en een breed draagvlak te hebben. Daar is nu geen sprake van. Gezien de onzekere financiële situatie willen de partijen eerst een nadere uitwerking van het college van de financiële situatie. Deze wordt in mei, bij het bespreken van de kadernota, verwacht.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.