Bibliotheek in gemeenschapshuis centrum Katwijk

Atie Kuijt —  7 maart 2013

Zowel in de fractie als met burgers en organisaties is de toekomst van de bibliotheek in Katwijk uitgebreid besproken. Een belangrijke vraag voor de ChristenUnie is of er toekomst is voor een grote centrum bibliotheek.

bibliotheek

Kijk je om je heen, dan zie je dat veel gemeenten bezuinigen op het werk van de bibliotheken. Veel vestigingen worden gesloten. Daarbij komt ook nog dat de digitalisering een belangrijke rol speelt in het ruimtegebruik van de bibliotheek.

De ChristenUnie vindt dat ook in het centrum van Katwijk een goede maar ook een verantwoorde bibliotheek voorziening moet blijven en is van mening dat het hier niet moet gaan om een grote bibliotheek. Met de veranderingen die we verwachten heeft een bibliotheek de ruimte niet nodig die het college voorstelt. Wij kiezen voor een gemeenschapshuis in Katwijk aan Zee met een verkleinde centrum bibliotheek en een bescheiden cultuur podium van 200 stoelen.

De ChristenUnie wil niet in een fuik gedreven worden, zodat er geen weg meer terug is. Wij stellen ook hier een aantal voorwaarden, zoals financieel haalbare exploitatie en het inbouwen van beslis momenten voor de gehele raad. De ChristenUnie houdt ook hier grip op het hele proces. In de raadsvergadering van maart krijgt dit onderwerp een vervolg.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.